مقالات ترجمه شده

مقاله isi زیست شناسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

ژنتیک میزبان عفونت-نهفتگی و بیماری زایی ویروس Epstein-Barr


عنوان لاتین

Host genetics of Epstein–Barr virus infection, latency and disease

2014
4286
word
12
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی ریسک حمل و نقل جاده ای محصولات نفتی: چارچوبی برای بهبود نظارت


عنوان لاتین

Risk assessment of petroleum product transportation by road: A framework for regulatory improvement

2015
4269
word
20
رایگان
عنوان فارسی

برآورد افزایش ظرفیت باکس مکش هوا در خاک رس نرم : رویکرد محاسباتی ترکیبی براساس درخت مدل و GP


عنوان لاتین

Estimating uplift capacity of suction caissons in soft clay: A hybrid computational approach based on model tree and GP

2017
4267
word
23
رایگان
عنوان فارسی

پاسخ های سلول های کشنده طبیعی حافظه ایمنی را بازآرایی میکند


عنوان لاتین

NK Cell Responses Redefine Immunological Memory

2016
4252
word
7
رایگان
عنوان فارسی

پتانسیل های اسید منو سیلیسیک در گیاه‌ پالائی نواحی آلوده


عنوان لاتین

Monosilicic acid potential in phytoremediation of the contaminated areas

2016
4250
word
11
رایگان
عنوان فارسی

راهکار های درمانی اخیر برای مهار motor در درمان سرطان


عنوان لاتین

Current treatment strategies for inhibiting mTOR in cancer

2015
4248
word
10
رایگان
عنوان فارسی

ویژگی‌ های زیست‌ شناسی سلول‌ های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان زانو و بافت چربی


عنوان لاتین

Biologic Properties of Mesenchymal Stem Cells Derived From Bone Marrow and Adipose Tissue

2006
4246
word
20
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر آکریل آمید بر سیگنالینگ کلسیم و فیلامنت های اسکلت سلولی در بیضه موش صحرایی F34


عنوان لاتین

Impact of Acrylamide on Calcium Signaling and Cytoskeletal Filaments in Testes From F344 Rat

2017
4211
word
12
رایگان
عنوان فارسی

نانو ذرات طلا و نقره: روش‌های سنتز، شناسایی و کاربردهای آن‌ها در زمینه دارویی


عنوان لاتین

Gold and Silver Nanoparticles: Synthesis Methods, Characterization Routes and Applications towards Drugs

2016
4208
word
10
رایگان
عنوان فارسی

مهندسی ژنتیک کلروپلاست: ابزارهای جدید و کاربردهای جدید


عنوان لاتین

Genetic engineering of the chloroplast: novel tools and new applications

2014
3969
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI