مقالات ترجمه شده

فیلوژنی جنس Crocus (Iridaceae) بر اساس اطلاعات سکانس مربوط به 5 ناحیه‌ی پلاستید

عنوان فارسی

فیلوژنی جنس Crocus (Iridaceae) بر اساس اطلاعات سکانس مربوط به 5 ناحیه‌ی پلاستید


عنوان لاتین

A phylogeny of the genus Crocus (Iridaceae) based on sequence data from five plastid regions

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 4732
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آنالیز فیلوژنتیکی جنس Crocus ، برای اولین بار در این مقاله ارائه ‌می‌شود. فیلوژنی شامل تمام 88 گونه‌ی شناسایی شده از این جنس به استثنای 2 گونه است. این آنالیز جمعا براساس 222 ویژگی است که از نظر فیلوژنتیکی اطلاعاتی بوده و برگرفته از از اطلاعات توالی نوکلئوتیدی سه ناحیه‌ی کد کننده‌ی پروتئین (ndhF,accD, rpoC1) و دو ناحیه‌ی غیر کننده‌ی پروتئین (trnH-psbA, rp136,-rps8) در پلاستید هستند. این فرضیه‌ی فیلوژنتیکی در تضاد با رده بندی اولیه‌ی ماتیو ، به زیرجنس‌ها و سکشن هاست، مهم تر از همه با قرار گرفتن C. banaticus (زیرجنس Crociris)، که از نظر مورفولوژیکی بسیار متفاوت است، نه به عنوان یک گروه خواهری با زیر جنس Crocus ، بلکه در داخل آن زیرجنس. گروه بندی تاکسون‌ها به سری، بهتر پشتی بانی ‌می‌شود، اگرچه نه کاملا. از 15 سری تشخیص داده شده توسط ماتیو، 8 عدد به صورت مونوفیلتیک تأیید شدند، مونوفیلی یکی از سری ها، به عنوان یک احتمال باقی مانده، و مونوفیلی دو سری بعدی تنها توسط یک تاکسون نقض شده است. دور از انتظار نیست که دو گروهی که بیشترین تعداد گونه‌ها را در خود دارند، سری Reticulati و سری Biflori، با تقریبا یک سوم از کل گونه ها، به طور واضح غیر مونوفیلتیک باشند، اما اطلاعات حاضر، روابط فیلوژنتیکی آن‌ها را به طور قانع کننده حل ن‌می‌کند.

چکیده لاتین

For the first time a phylogenetic analysis of the genus Crocus is presented. The phylogeny includes all but two of the currently 88 recognized species of the genus. The analysis is based on a total of 222 phylogenetically informative characters derived from nucleotide sequence data from three protein-coding {ndhF, accD, rpoCl) and two non-coding {trnH-psbA, rpl36-rps8) plastid regions. The phylogenetic hypothesis is in conflict with the primary classification of Mathew into subgenera and sections, most notably by placing the highly mor phologically deviant C. banaticus (subgenus Crociris) not as sister group to subgenus Crocus but imbedded within it. The grouping of the taxa into series is better supported, though not entirely. Of the fifteen series recognized by Mathew, eight are confirmed as being monophyletic, monophyly of one more remains a pos sibility, and monophyly of a further two series is only violated by one taxon. Not unexpectedly, the two most species-rich groups, series Reticulati and series Biflori encompassing almost 1/3 of all species, are clearly non-monophyletic, but the present data do not satisfactorily solve their phylogenetic relationships.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI