مقالات ترجمه شده

مقاله isi حسابداری و مالی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تجزیه و تحلیل تاثیرات خوش بینی فردی، ریسک پذیری و اعتماد به نفس بر قضاوت حسابداری حرفه ای


عنوان لاتین

An analysis of the influences of individual optimism, risk taking and self-confidence on professional accounting judgment

2017
2682
word
21
رایگان
عنوان فارسی

استراتژی کسب و کار و گزارشگری (قضاوت) حسابرس


عنوان لاتین

Business Strategy and Auditor Reporting

2016
2540
word
23
رایگان
عنوان فارسی

تفکر فراتر از Basel III: راهکارهای ضروری برای سرمایه و نقدینگی


عنوان لاتین

1 THINKING BEYOND BASEL III: NECESSARY SOLUTIONS FOR CAPITAL AND LIQUIDITY

2010
2538
word
15
رایگان
عنوان فارسی

اندازه گیری همگرایی استانداردهای حسابداری ملی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی: کاربرد تجزیه و تحلیل خوشه ای فازی


عنوان لاتین

Measuring the convergence of national accounting standards with international financial reporting standards: The application of fuzzy clustering analysis

2010
2516
word
24
رایگان
عنوان فارسی

مالکیت خانواده، معامله های مرتبط به شخص و کیفیت درآمد


عنوان لاتین

FAMILY OWNERSHIP, RELATED-PARTY TRANSACTIONS AND EARNINGS QUALITY

2013
2506
word
17
رایگان
عنوان فارسی

آموزش حسابداری و انتظارات از حسابداران حرفه ای


عنوان لاتین

ACCOUNTING EDUCATION AND EXPECTATION OF ACCOUNTING PROFESSIONALS

2014
2497
word
11
رایگان
عنوان فارسی

خصوصی سازی و نقدینگی بازار سهام


عنوان لاتین

Privatization and stock market liquidity

2007
2347
word
27
رایگان
عنوان فارسی

بانک های تعاونی: ما چه چیزی در مورد رقابت و ترجیحات ریسک می دانیم؟


عنوان لاتین

Cooperative banks: What do we know about competition and risk preferences?

2018
2341
word
24
رایگان
عنوان فارسی

برخی از کاستی‌های روش شناختی در مقالات پژوهشی تجربی در حسابداری


عنوان لاتین

Some Methodological Deficiencies in Empirical Research Articles in Accounting

2014
2242
word
16
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی املاک و مستغلات، حساب جاری و الگوهای رشد اعتبار، قبل و بعد از بحران سال 2008-9


عنوان لاتین

Real estate valuation, current account and credit growth patterns, before and after the 2008e9 crisis

2014
2241
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI