مقالات ترجمه شده

مقاله isi حسابداری و مالی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

افت و خیزهای تحقیقات حسابداری بین المللی


عنوان لاتین

The rise and coming fall of international accounting research

2011
4239
word
33
رایگان
عنوان فارسی

تأثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس


عنوان لاتین

Impact of Audit Evidence on Auditor’S Report

2013
4181
word
12
رایگان
عنوان فارسی

تأثیر اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری بر فعالیت های حسابداری در صنایع ساخت نیجریه


عنوان لاتین

Effect of Accounting Information System Adoption on Accounting Activities in Manufacturing Industries in Nigeria

2016
4157
word
10
رایگان
عنوان فارسی

حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه : یک مطالعه موردی در تجارت الکترونیک


عنوان لاتین

CUSTOMER ACCOUNTING WITH BUDGETS AND ACTIVITY-BASED COSTING: A CASE STUDY IN ELECTRONIC COMMERCE

2014
4151
word
18
رایگان
عنوان فارسی

تخصص حسابرسی ، کیفیت حسابداری اطلاعات و بهره وری سرمایه گذاری


عنوان لاتین

Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

2017
4137
word
16
رایگان
عنوان فارسی

اتخاذ استانداردهای بین المللی در مورد حسابرسی (ISA) : آیا عوامل سازمانی مهم هستند؟


عنوان لاتین

Adoption of International Standards on Auditing (ISA): Do Institutional Factors Matter?

2017
4134
word
33
رایگان
عنوان فارسی

آیا آشکاری و بی پردگی مجازات می شود؟ عودت دادن موجودی های انبار پیرامون اخطارهای درآمدی


عنوان لاتین

Is Openness Penalized? Stock Returns around Earnings Warnings

2007
4097
word
47
رایگان
عنوان فارسی

اصلاحات بخش دولتی و شرکت های بخش خصوصی: مرور و دستور کار پژوهش


عنوان لاتین

Public sector reforms and public private partnerships:Overview and research agenda

2017
4090
word
13
رایگان
عنوان فارسی

چگونه کیفیت گزارشگری مالی مرتبط با کارایی سرمایه گذاری است؟


عنوان لاتین

How does financial reporting quality relate to investment efficiency?

2009
4076
word
30
رایگان
عنوان فارسی

آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟


عنوان لاتین

Does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance?

2016
4052
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI