مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی حسابداری و مالی با ترجمه

عنوان فارسی

بهتر یا بدتر شدن: تحقیق درباره تکنیک های ممیزهای حسابداری بر طبق استاندارد شماره 7 ممیزی


عنوان لاتین

For better or worse: A study of auditors’ practices under Auditing Standard No. 7

2015
2132
word
27
رایگان
عنوان فارسی

رابطه میان سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکتی


عنوان لاتین

Relationship between management information systems and corporate performance

2015
2120
word
32
رایگان
عنوان فارسی

بکارگیری تعهدات بخش عمومی در ایالات عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی سازمانی (OECD): چالش ها و مباحث عمده


عنوان لاتین

Implementing public sector accruals in OECD member states: Major issues and challenges

2016
2087
word
50
رایگان
عنوان فارسی

افشای غیر مالی داوطلبانه و هزینه سرمایه سهام عادی: آغاز گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی شرکت


عنوان لاتین

Voluntary Nonfinancial Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility Reporting

2011
2082
word
49
رایگان
عنوان فارسی

اعتماد بیش از حد CEO و پیوستگی هزینه ها


عنوان لاتین

CEO Overconfidence and Cost Stickiness

2015
2072
word
11
رایگان
عنوان فارسی

چالش مورد نظر نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری


عنوان لاتین

Accounting Software Expectation Gap Based on Features of Accounting Information Systems (AISs)

2012
2064
word
7
رایگان
عنوان فارسی

تلفیق بازی کسب و کار برای بهبود سواد سیستم های اطلاعات حسابداری


عنوان لاتین

Integration of Business Game for improving Literacy of Accounting Information Systems

2015
2059
word
6
رایگان
عنوان فارسی

مطالب حسابداری بر مبنای فعالیت سیستم هزینه یابی: مورد یک شرکت توزیع


عنوان لاتین

Accounting Entries for Activity-Based Costing System: the Case of a Distribution Company

2015
2031
word
17
رایگان
عنوان فارسی

چالش های جدید گزارش دهی حسابرسی: حسابرسی کردن اساس نگرانی های مداوم حسابداری


عنوان لاتین

New audit reporting challenges: auditing the going concern basis of accounting

2015
2029
word
12
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر استاندارد های گزارش مالی بین المللی بر سود و سرمایه شرکت فهرست شده AIM در UK


عنوان لاتین

Impact of international financial reporting standards on the profit and equity of AIM listed companies in the UK

2015
2005
word
35
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI