مقالات ترجمه شده

اثر مدیریت رابطه مشتری و رابطه معنادار آن با واکنش‌های مشتریان در شرکت LG

عنوان فارسی

اثر مدیریت رابطه مشتری و رابطه معنادار آن با واکنش‌های مشتریان در شرکت LG


عنوان لاتین

The effect of customer relationship management and its significant relationship by customers’ reactions in LG Company

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4855
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

کانال‌های فراوان و متنوع تامین کننده دسترسی مشتریان به اطلاعات و توزیع کالاها برای انتخاب یک فضای رقابتی مشتریان منجر به کاهش وفاداری آن‌ها به فروشنده می‌شود. به این دلیل، سوال درباره نحوه ارتباط اثربخش با مشتریان و بقای آن‌ها شامل مهمترین موضوعات موثر بر دوام و ثبات رقابت پذیری شرکت و قابلیت سودهی در آن‌ها است. هدف اصلی این مطالعه، آزمون رابطه بین مدیریت رابطه مشتری و واکنش مشتری در میان مشتریان در شرکت تهرانی LG است. روش مورد استفاده در این مطالعه، بررسی توصیفی است. بعلاوه بخاطر کاربرد بالقوه نتایج پژوهش در حوزه گروه پژوهشی تهران در این بررسی، ما از پرسشنامه استفاده کردیم. به منظور آنالیز اعتبار وسایل بررسی و نظرسنجی، از روش مدلسازی معادله ساختاری استفاده شد. پس از تایید اعتبار مطالعه، آنالیز فرضیات رگرسیون انجام می‌گیرد. نتایج آنالیز نشان می‌دهد که خدمات اینترنتی و پاسخ مشتری، توسعه آرم تجاری و پشتیبانی مشتری و واکنش به قیمت، توسعه آرم تجاری، برتری آرم تجاری، امید به خرید و سرانجام واکنش به قیمت، بازاریابی و پشتیبانی و قصد خرید دارای رابطه مهمی هستند که مورد مشاهده قرار گرفته است.

چکیده لاتین

Abundant and diverse channels providing customers access to information and distribution of goods to choose a product competitive space, reduce their loyalty to the supplier. For this reason, the question of how to communicate effectively with customers and their survival, including the most important issues affecting the durability and stability of the company's competitiveness and profitability in them. The main objective of this study was to examine the relationship between customer relationship management and customer response among customers in Tehran LG Company. The method used in this study is a descriptive survey. Also, due to the potential application of the research results in the area of Tehran's research group. In this Survey we used questionnaire. In order to Analysis the validity of the survey instrument used structural equation modeling approach. After confirming the validity of the study is to Analysis the assumptions of regression. The analysis results showed that Internet service and customer response, brand development, and the customer support and response to price, brand development, brand preference, purchase castle and finally the reaction to price support and marketing, brand development, brand preference and intend to buy a significant relationship was observed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI