مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مواد با ترجمه

دانلود مقاله مواد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مواد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مواد با ترجمه ، دانلود مقالات مواد با ترجمه ، مقاله مواد با ترجمه ، مقالات مواد با ترجمه ، ترجمه مقاله مواد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Effect of plastic deformation on stress-induced martensitic transformation of nanocrystalline NiTi alloy

2017
4914
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Effect of nickel and cobalt ions on low temperature synthesis of mullite by sol–gel technique

2010
4913
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Analysis of Grain Selection during Directional Solidification of Gas Turbine Blades

2007
4912
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Dispersion of carbon nanotubes in aluminum improves radiation resistance

2016
4815
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Blistering in semi-solid die casting of aluminium alloys and its avoidance

2017
4814
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Development of a multipurpose tile body: Phase and microstructural development

2006
4737
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Failure analysis of a crude oil pipeline

2007
4608
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Metal matrix composites: production by the stir casting method

1999
4355
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Effect of tempering temperature on microstructure and mechanical properties of laser solid formed 300M steel

2016
4273
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Annealing effect on the fracture toughness of CrN/TiN superlattices

2017
4271
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI