مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مواد با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

نابجایی ها در پلیمرهای شیشه ای، آیا وجود دارند؟ آیا مفید هستند؟


عنوان لاتین

Dislocations in glassy polymers do they exist? Are they useful?

2001
2665
word
5
رایگان
عنوان فارسی

فعالیت نابجایی ها در فصل مشترک استحاله فاز مارتنزیت در فولاد ضد زنگ آستنیتی متاستاز: مطالعه در محل TEM


عنوان لاتین

Dislocation activities at the martensite phase transformation interface in metastable austenitic stainless steel: An in-situ TEM study

2017
2664
word
9
رایگان
عنوان فارسی

بررسی جوشکاری قوسی دو طرفه ی MIG-TIG – لحیم کاری آلومینیوم و استیل ضد زنگ


عنوان لاتین

Study on MIG-TIG double-sided arc welding-brazing of aluminum and stainless steel

2016
2486
word
7
رایگان
عنوان فارسی

خواص حرارتی و مکانیکی کامپوزیت های پلی پروپیلن / بور نیترید


عنوان لاتین

Thermal and Mechanical Properties of Polypropylene/ Boron Nitride Composites

2013
2315
word
10
رایگان
عنوان فارسی

خوردگی خستگی فولاد کم کربن تحت میدان تنش های پسماند فشاری


عنوان لاتین

Corrosion Fatigue of Low Carbon Steel under Compressive Residual Stress Field

2018
2222
word
9
رایگان
عنوان فارسی

مروری بر خواص کششی کامپوزیت های پلیمری الیاف طبیعی تقویت شده


عنوان لاتین

A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites

2011
2095
word
34
رایگان
عنوان فارسی

تغییر شکل ریزساختاری و استحکام اندک اصطکاک حرکت قالب برنز آلومنیوم جوش خورده


عنوان لاتین

Microstructure evolution and microhardness of friction stir weldedcast aluminum bronze

2014
2035
word
12
رایگان
عنوان فارسی

تغییر شکل و یکپارچه سازی (ادغام) در محدوده ستونهای سنگی پوشش دار


عنوان لاتین

Deformation and consolidation around encased stone columns

2011
1604
word
24
رایگان
عنوان فارسی

خالص سازی هیدروژن برای استفاده از سیستم جذب سطحی تناوب فشار متراکم برای سلول سوختی


عنوان لاتین

Hydrogen purification using compact pressure swing adsorption system for fuel cell

2009
1515
word
8
رایگان
عنوان فارسی

جذب فلزات سنگین از محلول ها ی آبی توسط پوست پرتقال اصلاح شده


عنوان لاتین

Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by chemically modified orange peel

2011
1504
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI