مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مواد با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تاثیر دمای تمپر بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد 300M شکل گرفته با لیزر حالت جامد


عنوان لاتین

Effect of tempering temperature on microstructure and mechanical properties of laser solid formed 300M steel

2016
4273
word
7
رایگان
عنوان فارسی

اثر آنیل بر چقرمگی شکست سوپر شبکه CrN/TiN


عنوان لاتین

Annealing effect on the fracture toughness of CrN/TiN superlattices

2017
4271
word
8
رایگان
عنوان فارسی

بررسی تف جوشی و توسعه ریز ساختار برای اسپینل شفاف (Mg〖Al〗_2 O_4)


عنوان لاتین

A Review on the Sintering and Microstructure Development of Transparent Spinel (MgAl2O4)

2009
4031
word
19
رایگان
عنوان فارسی

آماده سازی آلیاژهای بی شکل توده ای زیرکونیوم - آلومینیوم - کبالت، نیکل - مس با استفاده از ریخته گری قالب مسی و بررسی ویژگی های مکانیکی و حرارتی آنها


عنوان لاتین

Preparation of Bulky Amorphous Zr-Al-Co-Ni-Cu Alloys by Copper Mold Casting and Their Thermal and Mechanical Properties

1995
4030
word
19
رایگان
عنوان فارسی

آماده سازی و خواص مکانیکی آلیاژهای نانوکریستالین بالک پایه زیرکونیومی حاوی فازهای ترکیبی و آمرف


عنوان لاتین

Preparation and Mechanical Properties of Zr-based Bulk Nanocrystalline Alloys Containing Compound and Amorphous Phases

1999
4029
word
15
رایگان
عنوان فارسی

تعیین مشخصات میکروسکوپیک نقایص انقباضی مختلف در چدن نشکن و روابط آن با فرآیند تلقیح و ترکیبات


عنوان لاتین

MICROSCOPIC CHARACTERIZATION OF DIFFERENT SHRINKAGE DEFECTS IN DUCTILE IRONS AND THEIR RELATION WITH COMPOSITION AND INOCULATION PROCESS

2016
4027
word
10
رایگان
عنوان فارسی

فرمولاسیون و خواص مکانیکی آلیاژهای شیشه ای جدید Cu-Zr-Al-Ag غنی از Cu با توانایی بالا تشکیل شیشه ای


عنوان لاتین

Formation and Mechanical Properties of New Cu-Rich Cu-Zr-Al-Ag Glassy Alloys with High Glass-Forming Ability

2009
4026
word
12
رایگان
عنوان فارسی

مقاومت، زیست‌فعالی، و زیست‌تجزیه‌پذیری داربست نانوساختار فورستریت


عنوان لاتین

Strength development, bioactivity and biodegradability of forsterite nanostructure scaffold

2015
3643
word
9
رایگان
عنوان فارسی

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی میله های استوانه ای کارشده و شکل دهی شده از جنس Ti-6Al-4V که از طریق 1- سرد کاری و 2- اضافه کردن افزودنی ها ساخته و تولید شده اند


عنوان لاتین

Microstructure and mechanical properties of wrought and Additive manufactured Ti-6Al-4V cylindrical bars

2015
3642
word
7
رایگان
عنوان فارسی

تشکیل مواد جدید در حالت جامد توسط روش آلیاژسازی مکانیکی


عنوان لاتین

Formation of new materials in the solid state by mechanical alloying

1995
3641
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI