مقالات ترجمه شده

تاثیر دمای تمپر بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد 300M شکل گرفته با لیزر حالت جامد

عنوان فارسی

تاثیر دمای تمپر بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد 300M شکل گرفته با لیزر حالت جامد


عنوان لاتین

Effect of tempering temperature on microstructure and mechanical properties of laser solid formed 300M steel

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4273
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Journal of Alloys and Compounds
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ریزساختار و خواص مکانیکی فواد 300M شکل گرفته با لیزر حالت جامد مورد بررسی قرار گرفته است. ریزساختار فولاد 300M شکل گرفته با لیزر حالت جامد با دمای تمپر عمدتا شامل مارتنزیت تمپر، بینیت و مقادیر کمی آستنیت باقیمانده می شود. هنگامیکه دمای تمپر از 250 درجه سانتیگراد تا 350 درجه سانتیگراد افزایش می یابد، اندازه مارتنزیت لایه ای و مارتنزیت بلوکی تغییر کمی داشته است. دونوع مارتنزیت تمپر شده وجود دارد. با افزایش دمای تمپر، کاربید ɛ در مارتنزیت تمپر شده اصلی به سمنتیت تبدیل می شود. در نوع دیگر مارتنزیت تمپر شه، کاربید ɛ در جهت خاص رشدی رسوب می نماید، و حداقل دو نوع مختلف رسوب کاربیدی ایجاد می نماید. سختی یک رابطه خطی با استحکام کششی و استحکام تسلیم فولاد LSFed 300M را نشان داد. سختی LSFed 300M تغییرات قابل ملاحظه ای با افزایش دمای تمپر را نشان نداده است. استحکام کششی و استحکام تسلیم ابتدا تا رسیدن دمای تمپر از 290 درجه سانتیگراد تا 310 درجه سانتیگراد افزایش و با افزیش بیشتر دمای تمپر کاهش یافته است. به ویژه، هنگامیکه دمای تمپر به بالای 310 درجه میرسد استحکام به طور چشم گیری کاهش می یبد. با این وجود، افزایش طول و درصد کاهش سطح با افزایش دمای تمپر تغییر کمی داشته است. سکشت کششی فولاد LSFed 300M با دمای تمپر الگوی شکست داکتیل را به نمایش گذاشته است.

چکیده لاتین

The microstructure and mechanical properties of laser solid formed (LSFed) 300M steel with tempering treatment was investigated. The microstructure of laser solid formed 300M steel with tempering treatment mainly consisted of the tempered martensite, bainite and a small amount of retained austenite. When the tempering temperature increased from 250 °C to 350 °C, the size of martensite lath and martensite blocks changed little. There are two kinds of tempered martensite. With increase of the tempering temperature, ε-carbide in the general tempered martensite transformed to cementite. In another kind of tempered martensite, ε-carbide were found to be precipitated along specific growth directions, with at least two variants for carbide precipitation. The hardness presented an incomplete linear correlation with the tensile strength and the yield strength for LSFed 300M steel. The hardness in LSFed 300M steel had not shown a significant change with increase of the tempering temperature. The tensile strength and yield strength increased first till the tempering temperature reaches 290 °C–310 °C then decreased with further increasing the tempering temperature. Especially, the strength dramatically decreased when the tempering temperature was above 310 °C. However, the elongation and percentage reduction of area changed little with increase of the tempering temperature. The tensile fracture of LSFed 300M steel with tempering treatment presented a ductile fracture pattern

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI