مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مواد با ترجمه

دانلود مقاله مواد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مواد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مواد با ترجمه ، دانلود مقالات مواد با ترجمه ، مقاله مواد با ترجمه ، مقالات مواد با ترجمه ، ترجمه مقاله مواد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Hydrogen purification using compact pressure swing adsorption system for fuel cell

2009
1515
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by chemically modified orange peel

2011
1504
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Electro-oxidation of ethylene glycol on nanoporous Ti–Cu amorphous alloy

2011
1496
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes

2013
1495
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Microstructural and tribological studies of as-sprayed and heat-treated HVOF Cr3C2–CoNiCrAlY coatings with a CoNiCrAlY bond coat

2014
1420
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Electrochemical Noise Measurement Technique in Corrosion Research

2012
1342
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Montmorillonite polyaniline nanocomposites: Preparation, characterization and investigation of mechanical properties

2009
1259
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Ranking the sawability of ornamental stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques

2013
1258
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Ferrite-based magnetic nanofluids used in hyperthermia applications

2012
1088
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Experimental study of melting and solidification of PCM in a triplex tube heat exchanger with fins

2014
1065
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI