مقالات ترجمه شده

اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات

عنوان فارسی

اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات


عنوان لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1495
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Journal of Electroanalytical Chemistry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول (EG) درمحیط قلیایی با استفاده از کاتالیست های دو فلزی بر پایه پالادیوم در مقیاس نانو (PdM ، که M= Ni و Sn) برروی نانولوله های کربن چند دیواره سولفوناته (SF-MWCNTs) مورد سنجش قرار گرفت. مخلوط دوفلزی (یعنی SF-MWCNT–PdSnmix و SF-MWCNT–PdNimix) الکتروکاتالیز بهتری درجهت اکسایش EG نسبت به SF-MWCNT–Pd نشان دادند. در پلت فرم SF-MWCNT–PdSnmix اکسایش اتیلن گلیکول درپتانسیل های نقطه شروع و پیک (قله) پایین تر ، تراکم بالاتر و سینتیک سریع تر نسبت به پلت فرم SF-MWCNT–PdNimix اتفاق افتاد. اکسیداسیون اتیلن گلیکول در پلت فرم SF-MWCNT–PdNimix پایدارتر از پلت فرم SF-MWCNT–PdSnmix می باشد. در واقع قلع (Sn) یک کوکاتالیست مناسب تری با پالادیوم در الکترواکسیداسیون اتیلن گلیکول می باشد.

چکیده لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol (EG) in alkaline medium using nano-scaled palladium-based bimetallic catalysts (PdM, where M = Ni and Sn) supported on sulfonated multi-walled carbon nanotubes (SF-MWCNTs) is compared. The bimetallic mixture (i.e., SF-MWCNT–PdSnmix and SF-MWCNT–PdNimix) showed better electrocatalysis towards EG oxidation than the SF-MWCNT–Pd. At the SF-MWCNT– PdSnmix platform, oxidation of EG occurred at lower onset and peak potentials, higher current density, and faster kinetics (lower impedance) than at the SF-MWCNT–PdNimix platform. EG oxidation at the SF-MWCNT–PdNimix is more stable than at the SF-MWCNT–PdSnmix. Indeed, Sn is a more favoured cocatalyst with Pd in EG electro-oxidation

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI