مقالات ترجمه شده

رتبه بندی قابلیت اره کردن سنگ زینتی با استفاده از تکنیک های تصمیم فازی دلفی و چند معیاره

عنوان فارسی

رتبه بندی قابلیت اره کردن سنگ زینتی با استفاده از تکنیک های تصمیم فازی دلفی و چند معیاره


عنوان لاتین

Ranking the sawability of ornamental stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1258
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف اصلی از این مطالعه مقایسه بسیاری از خواص مختلف سنگ در قابلیت اره کردن سنگ است. مقایسه با ترکیبی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش فازی دلفی و همچنین روش TOPSIS بدست آمد. تجزیه و تحلیل یکی از تکنیک های چند معیاره است که پشتیبانی مفیدی در انتخاب میان چند گزینه با اهداف و معیارهای متفاوت ارائه می دهد. روش FDAHP در تعیین وزن معیارها توسط تصمیم گیران و سپس رتبه بندی قابلیت اره کردن سنگ ها استفاده شد که با استفاده از روش TOPSIS تعیین شد. این مطالعه با نتایج به دست آمده از پرسشنامه که برای دانستن نظرات کارشناسان در این موضوع انجام شد، تایید شد. در طی فرآیند تحقیق، قابلیت اره کردن سنگ از نظر میزان تولید سنگ برش یافته بررسی شد. پیش بینی میزان تولید در برآورد هزینه و برنامه ریزی کارخانه های سنگ مهم است. روش رتبه بندی که جدیداً ارائه شده می تواند برای ارزیابی میزان تولید سنگ زینتی در هر کارخانه سنگ دارای سنگ های مختلف استفاده شود. برخی عوامل مانند مقاومت فشاری تک محوری،سایش Schmiazek F ، سختی موها و مدول های یانگ باید برای بهترین رتبه بندی میزان تولید به دست آید.

چکیده لاتین

The main purpose of this study is to compare the many different rock properties in the rock sawability. The comparison was realized with the combination of the analytic hierarchy process (AHP) and Fuzzy Delphi method and also TOPSIS method. The analysis is one of the multi-criteria techniques providing useful support in selecting among several alternatives with different objectives and criteria. FDAHP method was used in determining the weights of the criteria by decision makers and then ranking the sawability of the rocks was determined by TOPSIS method. The study was supported by the results obtained from a questionnaire carried out to know the opinions of the experts in this subject. During the research process, the rock sawability was evaluated in terms of production rate of sawn rock. Prediction of production rate is important in the cost estimation and the planning of the stone plants. The new developed ranking method may be used for evaluating production rate of ornamental stone at any stone factory with different stone. Some factors such as uniaxial compressive strength, Schmiazek F-abrasivity, mohs hardness and Young's modulus must be obtained for the best production rate ranking.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI