مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مواد با ترجمه

دانلود مقاله مواد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مواد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مواد با ترجمه ، دانلود مقالات مواد با ترجمه ، مقاله مواد با ترجمه ، مقالات مواد با ترجمه ، ترجمه مقاله مواد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

A review: Fabrication of porous polyurethane scaffolds

2015
3638
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Investigation on spinel MnCo2O4 electrode material prepared via controlled and uncontrolled synthesis route for supercapacitor application

2015
3415
word
11
رایگان

عنوان لاتین

A high accuracy diffusion kinetics formalism for random multicomponent alloys: application to high entropy alloys

2016
3414
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of fiber surface treatment on the interfacial behavior of carbon fiber-reinforced polypropylene composites

2014
3413
word
11
رایگان

عنوان لاتین

CoMn2O4 Spinel Hierarchical Microspheres Assembled with Porous Nanosheets as Stable Anodes for Lithium-ion Batteries

2012
3412
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Computational design of advanced steels

2014
3362
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Synthesis of new dental nanocomposite with glass nanoparticles

2014
3340
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Surface modification for titanium implants by hydroxyapatite nanocomposite

2012
2856
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI