مقالات ترجمه شده

پوشش های کامپوزیتی خود روان کننده ی h-BN انکپسوله شده در نانو نیکل/ آلیاژ پایه نیکلی پوشش دهی شده به روش لیزری

عنوان فارسی

پوشش های کامپوزیتی خود روان کننده ی h-BN انکپسوله شده در نانو نیکل/ آلیاژ پایه نیکلی پوشش دهی شده به روش لیزری


عنوان لاتین

Laser cladding Ni-based alloy/nano-Ni encapsulated h-BN self-lubricating composite coatings

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3416
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Surface & Coatings Technology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پوشش دهی کامپوزیت خود روان کننده ی آلیاژهای پایه نیکلی/h-NB انکپسوله شده در نانونیکل (Ni60) بر روی کربن استیل (با مقدار متوسطی از کربن)، به وسیله پوشش دهی لیزری و با استفاده از دو نوع لیزر انجام شد: لیزر CO2 موج پیوسته (CW) kW 5 و لیزر Nd:YAG پالسی W 400. روش آسیب کردن با انرژی بالا انتخاب شد تا نانو نیکل بر روی نانو h-BN پوشش داده شود و کمک کند تا سازگاری بین ماتریس فلزی و h-BN در طول فرآیند پوشش دهی لیزری بهبود یابد. میکروساختار، ساختار فاز و خواص سایشی در پوشش کامپوزیتی خود روان کننده به وسیله میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و مچنین آزمون سایش پوشش دهی خشک مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات نشان داد که پوشش دهی لیزری در پوشش کامپوزیت خود روان کننده، لایه های پوشش دهی صوتی بدون ترک و تخلخل تشکیل می دهند. همچنین مشخص شده که واکنش بین h-BN و آلیاژ پایه نیکلی انجام شده که فاز سخت CrB و Ni3B تشکیل شده و باعث افزایش میکروسختی در پوشش (به وسیله پوشش دهی لیزری CO2) شده، در حالی که منبع مذاب لیزر، سرریز شدن h-BN تا ناحیه بالایی پوشش را (که در دماهای پایین و انجماد سریع با پوشش لیزر YAG حاصل می شود) متوقف می کند. آسیاب کردن نانو نیکل در نانو h-BN، باعث بهبود چشمگیر سازگاری بین سطح h-BN و ماتریس Ni60 شد. ضریب اصطکاک پوشش h-BN انکپسوله شده در نانونیکل/Ni60 پوشش لیزری، به صورت مشهودی کاهش یافت.

چکیده لاتین

Nano-Ni encapsulated h-BN/Ni-based alloy (Ni60) self-lubricating composite coatings on a medium carbon steel were fabricated by laser cladding using two types of lasers: a 5 kW continuous wave (CW) CO2 laser and a 400 W pulsed Nd:YAG laser, respectively. A high-energy ball milling method was adopted to clad nano-Ni onto nano-h- BN with an aim to enhance the compatibility between the h-BN and the metal matrix during laser cladding processing. The microstructure, phase structure and wear properties of the self-lubricating composite coatings were investigated by means of scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD), as well as dry sliding wear testing. The research indicated that laser cladding of the self-lubricating composite coatings demonstrates sound cladding layers free of cracks and porosities. It was found that a reaction between h-BN and Nibased alloy occurred, which generated hard phase CrB and Ni3B leading to the increasing of the microhardness of the coatings by CO2 laser cladding, while laser molten pool suppressed h-BN floating up to upper regions of coating for lower temperature and rapid solidification by YAG laser cladding. The high energy ball milling of nano-Ni onto nano-h-BN significantly improved the interfacial compatibility between h-BN and Ni60 matrix. The friction coefficient of the laser-clad Ni60/nano-Ni encapsulated h-BN coating was reduced obviously.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI