مقالات ترجمه شده

مقاله isi حسابداری و مالی با ترجمه

دانلود مقاله حسابداری و مالی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات حسابداری و مالی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله حسابداری و مالی با ترجمه ، دانلود مقالات حسابداری و مالی با ترجمه ، مقاله حسابداری و مالی با ترجمه ، مقالات حسابداری و مالی با ترجمه ، ترجمه مقاله حسابداری و مالی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Problems, challenges and opportunities: the small business as a setting for management accounting research

2000
4382
word
6
رایگان

عنوان لاتین

A complex network perspective on interrelations and evolution features of international oil trade, 2002–2013

2016
4367
word
13
رایگان

عنوان لاتین

The rise and coming fall of international accounting research

2011
4239
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Impact of Audit Evidence on Auditor’S Report

2013
4181
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Accounting Information System Adoption on Accounting Activities in Manufacturing Industries in Nigeria

2016
4157
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

2017
4137
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI