مقالات ترجمه شده

تأثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس

عنوان فارسی

تأثیر شواهد حسابرسی بر گزارش حسابرس


عنوان لاتین

Impact of Audit Evidence on Auditor’S Report

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4181
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Research Journal of Finance and Accounting
نشریه iiste
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این مطالعه به دنبال تأکید بر اهمیت شواهد حسابرسی، ویژگی های کیفیتی آنها و قضاوت های حرفه ای به کار رفته برای اندازه گیری و ارزیابی آنها به منظور بیان نظر حسابرسی نهایی آنها است. نه فرمول ریاضیاتی وجود دارد، نه مدلی خاص برای ارزیابی کیفیت شواهد حسابرسی. کیفیت آنها به قضاوت های حرفه ای متمرکز بر استانداردهای فنی حسابرسی، مراجعه حسابداری و درعین‌حال به اخلاق حسابرس بستگی دارد. این یکی از دلایلی است که حسابرس مالی یکی از لبه های پژوهش اقتصادی است، و اعتبار بیانیه های مالی را برجسته می کند. این مطالعه منبع داده های اولیه و ثانویه را به کار می گیرد. پرسشنامه هایی برای کسب اطلاعات در مورد شواهد حسابرسی مدیریت شدند و گزارش حسابرس از طریق منبع ثانویه به دست آمد. یافته های تجربی نتایج رگرسیون لاجستیک دوتایی نشان داد که کفایت شواهد حسابرسی منفی اما ناچیز است و اعتبار شواهد حسابرسی دارای نشانۀ ضریب مثبت است.و اعتبار شواهد حسابرسی دارای نشانه ضریب مثبت، اما ناچیز است. ارزش کم Mcfadden Rsquared نشان داد که فرضیه های صفر رد می شوند و فرضیه های جایگزین پذیرفته می شوند. این مطالعه نشان داد که فعالیت های تجربی بیشتری باید در این زمینه انجام شود.

چکیده لاتین

This study seeks to emphasize the importance of audit evidences, their quality characteristics and the professional judgment used to measure and to evaluate them in order to express their final audit opinion. There is no mathematical formula, neither a specific model in order to evaluate the quality of audit evidences. Their quality depends upon the professional judgment concerning the audit technical standards, the accounting references and nevertheless upon the auditor’s ethics. This is one of the reasons for which the financial audit is one of the edges of economical research, highlighting the credibility of financial statements. This study employ primary and secondary source of data. Questionnaires were administered to obtain information about audit evidence and auditor report was obtained through the secondary source. The empirical findings from the binary logistic regression result revealed that sufficiency of audit evidence had a negative but insignificant and reliability of audit evidence had a positive coefficient sign but insignificant. The low value of the Mcfadden Rsquared indicated that the null hypotheses were rejected and acceptance of the alternative hypotheses. The study suggested that further empirical work should be conducted in this area.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI