مقالات ترجمه شده

آیا فرهنگ اخلاقی در شرکت های حسابرسی، اهداف حسابرس را حمایت می کند؟

عنوان فارسی

آیا فرهنگ اخلاقی در شرکت های حسابرسی، اهداف حسابرس را حمایت می کند؟


عنوان لاتین

Does Ethical Culture in Audit Firms Support Auditor Objectivity?

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4380
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Accounting in Europe
نشریه European Accounting Association
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

علت پیشنهادی عینی بودن محدود شده حسابرس بر روی مشوقهای مالی حسابرسان و حق تصدی حسابرسی بلندمدت متمرکز شده است. تحقیقات اخیر این فرضیه ها را به چالش کشیده و به بررسی اثربخشی چرخش حسابرس برای مقابله با تهدید کوتاه مدت در برابر عدالت حسابرس پرداخته است. شرکتهای حسابرسی و متعال کننده ها باید روشهایی را برای افزایش عدالت حسابرسی که در روابط مختلف حسابرسان و مشتریان موثر هستند، اتخاذ کنند. این مطالعه بررسی می کند که آیا فرهنگ اخلاقی شرکت حسابرسی به طور مثبت با عینیت حسابرسی مرتبط است. بر اساس پاسخ 281 حسابرس حرفه ای، یافته ها نشان می دهد که حسابرسان احتمال بیشتری دارند که قضاوت های عینی را در فرهنگ های اخلاقی با توجه به رفتار اخلاقی و مجازات رفتار غیراخلاقی، شيوع هنجارهای اخلاقی، رهبری اخلاقی قابل مشاهده و تاکید کم بر تمکین بر صلاحیت، لحاظ کنند و در نتیجه، شواهد نشان می دهد که ممیزی ها در شرکتهای ممیزی با فرهنگ اخلاقی قوی بیشتر احتمال دارد که عینیت حسابرسی را حفظ کنند، نه حسابرسان در فرهنگهای کمتر حمایت کننده. این نشان می دهد که شرکتهای ممیزی باید یک فرهنگ اخلاقی قوی را برای کاهش خطر داوری حسابرسی ارتقا بخشند.

چکیده لاتین

The suggested cause of constrained auditor objectivity has been centred on auditors’ financial incentives and long audit tenure. Recent research has challenged those assumptions and questioned the effectiveness of auditor rotation to counteract short-tenure threats to auditor objectivity. Audit firms and regulators need to adopt methods for enhancing auditor objectivity that are effective in various auditor– client relationships. This study examines whether audit firm ethical culture is positively related to auditor objectivity. Based on the responses of 281 practising auditors, the findings indicate that auditors are more likely to make objective judgments in ethical cultures characterized by the rewarding of ethical behaviour and punishment of unethical behaviour, prevalence of ethical norms, visible ethical leadership, and low emphasis on obedience to authority. In conclusion, evidence indicates that auditors in audit firms with a strong ethical culture are more likely to maintain auditor objectivity than are auditors in less supportive cultures. This suggests that audit firms should promote a strong ethical culture to reduce the risk of constrained auditor judgment.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI