مقالات ترجمه شده

نظریۀ حسابداری مدیریت : به دنبال افزایش مرتبط بودن پژوهش

عنوان فارسی

نظریۀ حسابداری مدیریت : به دنبال افزایش مرتبط بودن پژوهش


عنوان لاتین

Management Accounting Theory Revisited: Seeking to Increase Research Relevance

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4940
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله International Journal of Business and Management
نشریه IJBM
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت اخیرا با دشواری روبرو شده اند، زیرا مرتبط بودن آنها بطور جدی ای زیر سؤال رفته است. برای اینکه پژوهش های علمی و دانشگاهی (آکادمیک) مرتبط باشند باید توجه پژوهشگران را به خود جلب کنند و دارای تأثیری باشند. به این منظور، یک رویکرد نظری باید اتخاذ شود که به مؤلفه های اجتماعی متعددی که سازمان ها باید درگیر آن شوند توجه و رسیدگی کند، مؤلفه هایی همچون جنبه های اجتماعی و زیست محیطی. نظریۀ حاصل از نظریه های موجود، در حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند. با اینحال یک نظریه به منظور بدست آوردن و حفظ مرتبط بودن خود، باید بر اساس ورودی تجربی حاصل از فعالیت های حسابداران ایجاد شود. از اینرو چندین مطالعۀ موردی کوچک در خصوص حسابداران انجام گرفته است تا یک چارچوب نظری شکل بگیرد. در این مقاله به منظور بحث در خصوص رویکردهای مختلف به نظریه های موجود در حسابداری مدیریت، تعاریف حسابداری مدیریت، نظریه ها و شیوه های موجود مجددا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اند. همچنین پیشنهاداتی نیز برای پژوهش های آتی داده شده اند تا این چارچوب را در مطالعات تفسیری و اثبات گرایی بکار ببرند.

چکیده لاتین

Management accounting research has recently been suffering, as its relevance is being seriously questioned. For academic research output to be relevant it should gain scholars' attention and have an impact upon practice, and should address groups with interests beyond the managerial elite. For this a theoretical approach needs to be adopted that addresses the various societal elements that organisations should engage with, such as the environment and social aspects. The theory derives from existing theories used in accounting. However, to gain and maintain relevance with regard to practice, the theory needs to be built based on empirical input from practicing accountants. Thus, several mini- case studies of accountants in practice were undertaken in order inform the theoretical framework. The definitions of management accounting, theory and practice are revisited to discuss the diverse approaches to theories in management accounting. Recommendations for future research are to apply the framework in positivist and interpretive studies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI