مقالات ترجمه شده

هوش هیجانی مدیران پروژه - بلیطي برای موفقیت

عنوان فارسی

هوش هیجانی مدیران پروژه - بلیطي برای موفقیت


عنوان لاتین

Project Managers’ Emotional Intelligence - A Ticket to Success

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4903
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این مقاله معرفی تحقیقات اخیر در مورد ارتباط بین هوش هیجانی مدیران پروژه و موفقیت حرفه ای آنها است. نتایج این تحقیق برای مدیران پروژه که مایل به بهبود عملکرد و میزان موفقیت خود بوده و سازمان ها در سیاست های منابع انسانی آن ها مهم است. ملاحظات نظری در مورد تاثیر بالقوه هوش هیجانی بر موفقیت مدیران پروژه با بررسی مفهوم و ابعاد هوش هیجانی، یافته های مطالعات تجربی و نظریه های رهبری، مورد بررسی قرار گرفت. تکمیل این ملاحظات نظری با تحقیق، ارتباط معنی داری را بین هوش هیجانی مدیران پروژه و موفقیت حرفه ای نشان داد. تحقیق بر روی نمونه ای شامل 75 مدیر پروژه از 10 شرکت برتر صربستان انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که شامل آزمون هوش هيجانی خود توصیفی و اطلاعات مربوط به موقعيت پاسخ دهندگان به لحاظ سلسله مراتب سازماني و سطح تحصيلات بود. تحقیقات تجربی نشان می دهد که بین هوش هیجانی و موفقیت حرفه ای همبستگی بسیار مثبتی وجود دارد و این یافته ها باید دارای مفاهیمی برای عملكرد مدیران پروژه باشد. اول از همه، مدیران پروژه باید از مفهوم، سطح و روش بهبود ابعاد مختلف هوش هیجانی آگاه باشند. علاوه بر این، بخش های مدیریت منابع انسانی سازمان های پروژه گرا باید هنگام استخدام کارکنان به سمت مدیران پروژه، و نیز تصمیم گیری در مورد برنامه های توسعه منابع انسانی، مفهوم هوش هیجانی را در نظر بگیرند. به منظور کمک به مدیران پروژه خوب برای عالی شدن، به تحقیقات بیشتری در مورد روش های توسعه مهارت های هوش هیجانی نیاز است.

چکیده لاتین

The purpose of this paper is to introduce recent research on correlation between project managers’ emotional intelligence and their professional success. The implications of this research are important to both project managers who wish to improve their performance and success rate and organizations in their human resource policy. Theoretical considerations discussed potential impact of emotional intelligence on project managers’ success through review on concept and dimensions of emotional intelligence, findings of numbered empirical studies and leadership theories. Complementing these theoretical considerations with research study showed significant correlation between project managers’ emotional intelligence and professional success. Research was conducted on representative sample consisted of 75 project managers from top 10 Serbian companies. Data collection instrument was questionnaire consisted of self-descriptive emotional intelligence test and data on respondent’s position in organizational hierarchy and educational level. The empirical research reveals that there is a very high positive correlation between emotional intelligence and professional success and these findings should have a number of implications for project managers’ practice. Firstly, project managers should be aware of the concept, their level and way of improving different dimensions of emotional intelligence. Further, the human resource management departments of project oriented organizations should consider concept of emotional intelligence when recruiting staff to the position of project managers but also when deciding on human resources development programs. In order to help good project managers to become excellent there is a need for further investigations on methods for development of emotional intelligence competencies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI