مقالات ترجمه شده

اثرات تغییر اقلیم و سازگاری در سطح مزرعه: انالیز اقتصادی سیستم ترکیبی زراعت دامداری

عنوان فارسی

اثرات تغییر اقلیم و سازگاری در سطح مزرعه: انالیز اقتصادی سیستم ترکیبی زراعت دامداری


عنوان لاتین

Climate change impacts and farm-level adaptation: Economic analysis of a mixed cropping–livestock system

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2219
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Agricultural Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تاثیر تغییرات اقلیمی بر بهره وری کشاورزی نه تنها به تغییر تولید بستگی دارد بلکه به چگونگی سازگاری سیستم های کشاورزی با شرایط اقلیمی جدید نیز بستگی دارد. ما برهمکنش بین تغییرات تولید، سازگاری و منافع کشاورزی در سیستم کشاورزی ترکیبی دامداری-زراعت را در ویتبلت در غرب استرالیا مورد بررسی قرار دادیم. تولید محصولات زراعی و مرتعی برای طیفی از بارندگیهای احتمالی، دما و غلظت احتمالی CO2 برای سال های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ شبیه سازی شد. ما نتایج حاصل از این شبیه سازی ها را در مدل بهینه سازی بیواکونومیکی مزرعه ی کامل وارد کردیم. در بین گستره ای از سناریو های اقلیمی، تاثیر تغییرات روی سود دهی مزرعه متغیر بود و از نظر میزان سودمندی جاری بین ۱۰۳- و ۵۶+ در سال ۲۰۳۰ و ۱۸۱- و ۷۶+ در سال ۲۰۵۰ تغییر حاصل کرد. در اکثر سناریوها میزان سودمندی کاهش یافت و شدت و دامنه ی تاثیرات در سناریوهای منفی بزرگتر از بیشترین مقدار در سناریوهای مثبت بود. حساسیت حاشیه ی سود نسبت به تغییرات اقلیمی بمراتب بیشتر از سطح تولید (مثلا محصول) بود. تغییرات سازگاری در تولیدات مزرعه تحت سناریوهای اقلیمی شدید شامل کاهش نهاده های مربوط به محصول زراعی و تعداد حیوانات و در ابعاد کمتر، تغییر استفاده از زمین بود. مزایای این سازگارسازی ها برای کل مزرعه ۱۷۶ هزار دلار در سال بود که نشان میدهد ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بدون امکان سازگارسازی میتواند هزینه ها را بطور مشخصی افزایش دهد. با این حال بجز مواقع نامساعد/شدید، افزایش نسبتا حداقلی در محصول یا قیمت میتواند برای خنثی کردن تاثیر تغییرات اقلیمی کافی باشد (با اینکه اگر این افزایش قیمت ویا تولید بدون در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی هم میتواند اتفاق بیفتد پس هزینه ی واقعی تغییرات اقلیمی همچنان بالاست).

چکیده لاتین

The effects of climate change on agricultural profitability depend not just on changes in production, but also on how farming systems are adapted to suit the new climatic conditions. We investigated the interaction between production changes, adaptation and farm profits for a mixed livestock–cropping farming system in the Western Australian Wheatbelt. Crop and pasture production was simulated for a range of plausible rainfall, temperature and CO2 concentrations for 2030 and 2050. We incorporated the results of these simulations into a whole-farm bio-economic optimisation model. Across a range of climate scenarios, the impact on farm profit varied between −103% and +56% of current profitability in 2030, and −181% and +76% for 2050. In the majority of scenarios profitability decreased, and the magnitude of impacts in negative scenarios was greater than the upside in positive scenarios. Profit margins were much more sensitive to climate change than production levels (e.g., yields). Adaptive changes to farm production under extremeclimate scenarios included reductions in crop inputs and animal numbers and, to a lesser extent, land-use change. The whole-farm benefits of these adaptations were up to $176,000/year, demonstrating that estimating the impact of climate change without allowing for adaptation can substantially inflate costs. However, even with adaptation, profit reductions under the more negative scenarios remained large. Nevertheless, except for the most extreme/adverse circumstances, relatively minor increases in yields or prices would be sufficient to counteract the financial impacts of climate change (although if these price and/or productivity increases would also have occurred without climate change then the actual cost of climate change may still be high).

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI