مقالات ترجمه شده

افت سفره های آب در آبخوان های شیب دار/بدون شیب تحت پروفایل های مختلف سطح ایستایی اولیه ی آب

عنوان فارسی

افت سفره های آب در آبخوان های شیب دار/بدون شیب تحت پروفایل های مختلف سطح ایستایی اولیه ی آب


عنوان لاتین

Falling water tables in a sloping/nonsloping aquifer under various initial water table profiles

مشخصات کلی

سال انتشار 2006
کد مقاله 2479
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Agricultural Water Management
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

یک راه حل تحلیل برای معادله ی بوسینسک با استفاده از روش ورنر خطی سازی برای تعریف افت آبخوان بین دو زهکشی موازی نصب شده در آبخوان ی شیب دار/بدون شیب برای پروفایل های صاف، سهمی وار، و بیضوی سطح ایستایی اولیه ی آب بدست آمده است. سطوح ایستایی آب نقاط میانی بدست آمده از راه حل های مختلف برای آبخوان ی غیرشیب دار نیز با نتیجه ی بدست آمده از راه حل دقیق بوسینسک با استفاده از پارامترهای یک محل آزمایشی زهکشی مقایسه شدند. نرم چبیشف برای رتبه بندی عملکرد راه حل های پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. مشاهده شد که راه حل تحلیلی انجام پذیرفته برای پروفایل سطح ایستایی اولیه ی بیضی شکل آب، نتیجه ی بهتری در مقایسه با راه حل های دیگر ارائه کرده و پی برده شد که در مدلسازی پروفایل آب، واقعی تر می باشد.

چکیده لاتین

An analytical solution for the Boussinesq equation using Werner method of linearization have been obtained to describe falling water table between two parallel drains installed at sloping/ nonsloping aquifer for flat, parabola and elliptical initial water table profiles. Midpoints of falling water table between parallel drains obtained from proposed analytical solutions for these initial conditions were compared with both the laboratory and field data. Midpoint water tables obtained from various solutions for nonsloping aquifer were also compared with the result obtained from Boussinesq exact solution using parameters of a drainage experimental site. Tchebycheff norm was used to rank the performance of the proposed solutions. It was observed that the proposed analytical solution for elliptical initial water table profile provides a better result as compared to other solutions and found to be more realistic in modeling the falling water profile.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI