مقالات ترجمه شده

ارزیابی سطوح مشارکت و فقر طی پروژه ی توسعه ی ملی FADAMA III در زنان کشاورز روستایی استان گومبه- نیجریه

عنوان فارسی

ارزیابی سطوح مشارکت و فقر طی پروژه ی توسعه ی ملی FADAMA III در زنان کشاورز روستایی استان گومبه- نیجریه


عنوان لاتین

Evaluation of Participation and Poverty Levels of National FADAMA III Development Project Rural Farm Women in Gombe State, Nigeria

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4955
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences
نشریه JAFS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سال 2013 سطوح مشارکت و فقر در زنان کشاورز روستایی طی پروژه ی ملی FADAMA III در استان گومبه نیجریه مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. از روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای برای انتخاب 180 مشارکت کننده ی زن کشاورز روستایی استفاده شد. از پرسشنامه های استاندارد به منظور جمع اوری داده ها استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تجزیه و تحلیل شکاف فقر انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که 33/43 درصد از زنان روستایی مشارکت کننده بین 36 تا 45 سال سن دارند و 33/48 درصد دارای تحصیلات متوسطه بوده در حالیکه 44/29 درصد از آن ها روی زمین های کشاورزی به مساحت 1/3 تا 4 هکتار مشغول به کشت و زرع هستند. نتایج بدست امده نشان دادند که زنان کشاورز روستایی مشارکت کننده ای که بطور فعال از تکنولوژی ها مربوط به کشاورزی و دامداری استفاده می کردند به ترتیب دارای رتبه بندی متوسط 79/2 و 69/2 بودند. آنالیز شکاف فقر نشان داد که 33/68 درصد از شرکت کنندگان در پروژه ی FAFAMA III فقیر بوده و 56/36 درصد از آنان که در خط فقر بودند نیاز داشتند که از فقر خارج شوند. بنابراین پیشنهادهای این تحقیق عبارتند از تامین بهنگام نهاده های زمین کشاورزی توسط پروژه، پرداخت آنی سهم دولت توسط ارگانهای مربوطه و تکرار این پروژه در سایر جوامع به منظور کاهش فقر روستاییی در مناطق مورد نظر.

چکیده لاتین

Participation and poverty levels of rural farm women farmers of National Fadama III in Gombe State, Nigeria were studied and evaluated in 2013. Multi-stage random sampling technique was used in the selection of 180 participating rural women farmers. Instrument for data collection was through a structured questionnaire. Data were analyzed with descriptive statistics and poverty gap analysis. The study revealed that 43.33% of participating rural women farmers were aged between 36-45 years, 48.33% acquired secondary education, while 29.44% cultivated on farm sizes ranging between 3.1-4.0 hectares. The result showed that the participating rural farm-women were actively involved in crop and livestock sub-component technology with mean ratings of 2.79 and 2.69 respectively. The poverty gap analyses showed that 68.33% of participating Fadama III rural farm-women was poor and require 36.56% of their poverty line to get out of poverty. The study therefore recommends timely supply of farm inputs by the project to farmers, prompt payment of counterpart funds by relevant agencies and replication of the project to other communities to reduce rural poverty in the state

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI