مقالات ترجمه شده

تحلیل ترمودینامیکی سیستم تبرید جذبی زمین گرمایی: یک مطالعه آزمایشگاهی

عنوان فارسی

تحلیل ترمودینامیکی سیستم تبرید جذبی زمین گرمایی: یک مطالعه آزمایشگاهی


عنوان لاتین

Thermodynamic analysis of the absorption refrigeration system with geothermal energy: an experimental study

مشخصات کلی

سال انتشار 2000
کد مقاله 3888
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Energy Conversion & Management
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در مطالعه حاضر، یک سیستم تبرید جذبی، که جایگزین سیستم تبرید مکانیکی معمولی است، طراحی می گردد. برای این هدف، یک آزمایش با استفاده از انرژی زمین گرمایی در بهار گرم در سیواس در شرایط آزمایشگاه تنظیم می گردد و یک تحلیل ترمودینامیکی سیتم تبرید جذبی بر اساس آب – لیتیوم بروماید انجام می شود. تغییر در ضرایب عملکرد سیستم تبرید جذبی بوسیله نمودار پارامتر های مختلف بررسی شده است و نتایج جدول بندی می شوند. این نتایج نشان می دهد که انرژی زمین گرمایی در بهار گرم سیواس نمی تواند در تولید برق بطور موثر استفاده شود. با این حال، با در نظر گرفتن نیاز ذخیره در 4 تا 10 درجه سانتی گراد، منبع زمین گرمایی می تواند بطور خاص برای تبرید استفاده شود و منفعت اقتصادی قابل ملاحظه ای را بوجود خواهد آورد.

چکیده لاتین

In the present study, an absorption refrigeration system, which is alternative to the ordinary mechanical refrigeration system, is designed. For this purpose, an experiment using geothermal energy in the Hot Spring in Sivas is set up in the lab conditions, and a thermodynamic analysis of the Absorption Refrigeration System (ARS) operating on water±lithium bromide is performed. The change in the coecient of performance of the ARS has been graphically investigated with the various parameters and the results are tabulated. These results show that geothermal energy in the Hot Spring in Sivas cannot be used eciently in electricity generation. However, taking into account the need of storing at 4±108C, this geothermal resource can be used especially for refrigeration, and it will provide a considerable economical gain.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI