مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه

دانلود مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مکانیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود مقالات مکانیک با ترجمه ، مقاله مکانیک با ترجمه ، مقالات مکانیک با ترجمه ، ترجمه مقاله مکانیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Photothermal properties of graphene nanoplatelets nanofluid for low-temperature direct absorption solar collectors

2016
3339
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Three different attitude measurements of spinning projectile based on magnetic sensors

2014
3227
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Thermal analysis in Ti-6Al-4V drilling

2016
3216
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Nonlinear dynamic response topology optimization using the equivalent static loads method

2015
3215
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Machining of AISI 316 Stainless Steel under Carbon-Di-Oxide Cooling

2012
3213
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Fiber reinforced shape-memory polymer composite and its application in a deployable hinge

2009
3212
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Fatigue damage modelling of composite materials

2002
3211
word
12
رایگان

عنوان لاتین

The effects of cooling conditions on surface integrity in machining of Ti6Al4V alloy

2013
3210
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Effects of air filter type and condition on performance and emission of four-stroke S.I. gasoline engine- Review study

2013
3209
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI