مقالات ترجمه شده

خواص فتوترمال نانو سیال نانو صفحه ای گرافن برای کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم دما پایین

عنوان فارسی

خواص فتوترمال نانو سیال نانو صفحه ای گرافن برای کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم دما پایین


عنوان لاتین

Photothermal properties of graphene nanoplatelets nanofluid for low-temperature direct absorption solar collectors

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3339
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Solar Energy Materials & Solar Cells
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

امروزه رشد جمعیت و افزایش وابستگی صنعت و فن آوری به انرژی های فسیلی، در همه کشورها و جوامع با چالش انرژی برای آینده مواجه است. از این رو تحقیقات در مورد انرژی های تجدید پذیر، به خصوص انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. در میان تمام انواع سیستم های خورشیدی، بهینه سازی عملکرد جذب مستقیم کلکتور خورشیدی که تابش خورشیدی توسط محیط سیال دریافت شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که نانوفیلد ها به عنوان یک محیط مناسب برای جذب انرژی خورشیدی و همچنین افزایش ضریب انتقال حرارت در نظر گرفته می شوند، در ساختار مورفولوژیکی، پایداری، خواص اپتیکی و هدایت حرارتی نانوسیال از طریق تهیه نانو صفحات گرافن حاوی نانوسیال پایه آب دیونیزه شده با مقادیر 0.00025، 0.0005، 0.001 و 0.005 درصد وزنی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، با بررسی تاثیر درصد وزنی و دمای نانوسیال بر خواص نوری و هدایت حرارتی، این نانوسیال با نوار جذب قوی در محدوده 250 تا 300 نانومتر به عنوان یک محیط مناسب برای استفاده در کلکتورهای جذب مستقیم پیشنهاد می شود.

چکیده لاتین

Today's population growth and increasing dependency of industry and technology on fossil energy encounters all countries and communities with challenge of energy for future. Hence researches about renewable energies, especially solar energy are considered. Among all types of solar systems, the optimization of direct absorption solar collector performance which the solar radiation received by the fluid medium, have been investigated. Since nanofluids are considered as an appropriate environment to absorb solar energy as well as increase in heat transfer coefficient, in present work, the morphological structure, the stability, the optical properties and thermal conductivity of nanofluid have been investigated by preparing nanofluid containing graphene nanoplatelets on the bases of deionized water by 0.00025, 0.0005, 0.001 and 0.005 wt%. Finally, by investigating the effect of weight percent and temperature of nanofluids on optical properties and thermal conductivity, this nanofluid with strong absorption band in the range of 250–300 nm as a suitable environment is offered to be used in direct absorption collectors.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI