مقالات ترجمه شده

مدلسازی آسیب ناشی از خستگی در مواد کامپوزیتی

عنوان فارسی

مدلسازی آسیب ناشی از خستگی در مواد کامپوزیتی


عنوان لاتین

Fatigue damage modelling of composite materials

مشخصات کلی

سال انتشار 2002
کد مقاله 3211
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Composite Structures
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله، مدلی ریاضی برای ارزیابی آسیب ناشی از خستگی در مواد کامپوزیتی توسعه می دهد. مشخصات رشد آسیب در مواد کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفته و با رشد آسیب در مواد همگن مورد مقایسه قرار گرفته است. مفاهیم موجود در مکانیک آسیب پیوسته استفاده شده تا تخریب مواد کامپوزیتی تحت بار دوره ای ارزیابی شود. مدل آسیب جدی اائه شده تا خواص منحصربفرد مواد کامپوزیتی به دست آید. مدل ارائه شده، نسبت به مدل های موجود (در مورد مدلسزای رشد سریع آسیب از شروع خستگی تا تقریبا انتهای خستگی) دقیق تر بوده است. پارامترهایی که برای این مدل ارائه شده با داده ی تجربی به دست آمده است. مثال عددی ارائه شده تا مدل بتواند مجموعه های مختلفی از داده های تجربی را به صورت دقیق برازش کند.

چکیده لاتین

This paper develops a mathematical model for fatigue damage evolution in composite materials. The characteristics of damage growth in composite materials are studied and compared with those of damage growth in homogeneous materials. Continuum damage mechanics concepts are used to evaluate the degradation of composite materials under cyclic loading. A new damage accumulation model is proposed to capture the unique characteristics of composite materials. The proposed model is found to be more accurate than existing models, both in modelling the rapid damage growth early in life and near the end of fatigue life. The parameters for the proposed model are obtained with experimental data. A numerical example is implemented to illustrate that the proposed model is able to accurately fit several different sets of experimental data.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI