مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه

دانلود مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مکانیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود مقالات مکانیک با ترجمه ، مقاله مکانیک با ترجمه ، مقالات مکانیک با ترجمه ، ترجمه مقاله مکانیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Decentralized Model Reference Adaptive Control Design for Nonlinear Systems; Application to Cancer Treatment

2016
4204
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Optimal Kalman Filter for state estimation of a quadrotor UAV

2015
4119
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Model-Based Predictive Control for Building Energy Management I: Energy Modeling and Optimal Control

2016
4015
word
46
رایگان

عنوان لاتین

An Image Filtering Method Based on Morphological Gradient Operator

2017
4008
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Strength And Durabilityassessment Of Bacteria Based Self-Healing Concrete

2016
3985
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Experimental and numerical study on choosing proper pulse shapers for testing concrete specimens by split Hopkinson pressure bar apparatus

2016
3979
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A Spectrum Synch Technique for Induction Motor Health Condition Monitoring

2015
3920
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Influence on Rotor Broken Bar Fault Diagnosis of Mechanical Torque Pulsations by Means of FFT

2015
3912
word
11
رایگان

عنوان لاتین

FPGA-Based Broken Bars Detection on Induction Motors Under Different Load Using Motor Current Signature Analysis and Mathematical Morphology

2014
3910
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI