مقالات ترجمه شده

فیلتر کالمن بهینه برای تخمین وضعیت UAV چهارموتوره

عنوان فارسی

فیلتر کالمن بهینه برای تخمین وضعیت UAV چهارموتوره


عنوان لاتین

Optimal Kalman Filter for state estimation of a quadrotor UAV

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4119
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Optik
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله هدف اصلی، مطالعه روش فیلتر کالمن بهینه (OKF) برای تخمین بردار حالت یک UAV چهارموتوره کوچک از طریق ترکیب اعوجاجات داخلی از جمله فرآیند گوسی سفید و نویزهای اندازه گیری است. در ابتدا، مدل سینماتیک و دینامیک چهارموتوره به وسیله روش استخراج خطی، به یک سیستم زمان گسسته تبدیل می شود. سپس، به منظور انجام موقعیت دقت بالا و کنترل ردیابی حالت چهارموتوره، کنترلر زمان پرواز زمان گسسته با استفاده از تکنیک مد لغزشی زمان گسسته مرتبه دو طراحی شده است. علاوه بر این، تخمین بردار حالت چهارموتوره هواپیما با استفاده از OKF انجام شده است. عملیات ترکیب بین کنترلر پرواز و OKF از طریق آزمون های شبیه سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی گسترده نشان می دهد که استراتژی ترکیبی از لحاظ واریانس و تخمین حالت عملکرد خوبی دارد.

چکیده لاتین

In this work, the main objective is to study the Optimal Kalman Filtering (OKF) method for estimating thestate vector of a small quadrotor UAV through incorporating the internal disturbances including the whiteGaussian process and measurement noises. Firstly, the kinematic and dynamic model of the quadrotoris transformed into a discrete-time system via the linear extrapolation method. Secondly, for the sake ofperforming the high accuracy position and attitude tracking control of the quadrotor, the discrete-timeflight controller is designed using second order discrete-time sliding mode technique. In addition, theestimation of the quadrotor aircraft’s state vector is carried out with the use of OKF. The performance of thecombination between the flight controller and the OKF is evaluated through simulation tests. Extensivesimulation results show that the combined strategy has a good performance in terms of variance andstate estimation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI