مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه

دانلود مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مکانیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود مقالات مکانیک با ترجمه ، مقاله مکانیک با ترجمه ، مقالات مکانیک با ترجمه ، ترجمه مقاله مکانیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Cyclic deformation and fatigue data for Ti–6Al–4V ELI under variable amplitude loading

2017
3636
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Spontaneous Formation of Liquid Crystals in Ultralarge Graphene Oxide Dispersions

2011
3590
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Energy, economic and environmental performance of heating systems in Greek buildings

2008
3512
word
20
رایگان

عنوان لاتین

The time differential three-phase-lag heat conduction model: Thermodynamic compatibility and continuous dependence

2016
3460
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Nonlinear vibration analysis of Timoshenko nanobeams based on surface stress elasticity theory

2014
3457
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Microscopic strain fields at crack tips in porous materials analyzed by a gradient-enhanced elasticity theory

2016
3455
word
20
رایگان

عنوان لاتین

A hybrid optimization algorithm for the thermal design of radiant paint cure ovens

2012
3453
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Experimental investigation of turning AISI 1045 steel using cryogenic carbon dioxide as the cutting fluid

2011
3451
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Predicting of fan speed for energy saving in HVAC system based on adaptive network based fuzzy inference system

2009
3434
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Use of infrared thermography to investigate the fatigue behavior of a carbon fiber reinforced polymer composite

2013
3418
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI