مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی مکانیک با ترجمه

دانلود مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مکانیک با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مکانیک با ترجمه ، دانلود مقالات مکانیک با ترجمه ، مقاله مکانیک با ترجمه ، مقالات مکانیک با ترجمه ، ترجمه مقاله مکانیک و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Experimental and numerical study of heat transfer through a synchronous belt transmission type AT10

2017
3105
word
30
رایگان

عنوان لاتین

An investigation of hygrothermal effects on adhesive materials and double lap shear joints of CFRP composite laminates

2016
3104
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Cross-wind effects on road and rail vehicles

2009
2979
word
67
رایگان

عنوان لاتین

The influence of cryogenic cooling on tool wear, dimensional accuracy and surface finish in turning AISI 1040 and E4340C steels

2002
2909
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Optimum structure with homogeneous optimum truss-like material

2008
2908
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A myocontrolled neuroprosthesis integrated with a passive exoskeleton to support upper limb activities

2014
2907
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Modeling , Simulation and Control of a Redundant SCARA-Type Manipulator Robot

2012
2906
word
48
رایگان

عنوان لاتین

Effect of sediment size on damage caused by cavitation erosion and abrasive wear in sediment-water mixture

2018
2905
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A New Comprehensive RSU Installation Strategy for Cost-Efficient VANET Deployment

2015
2744
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI