مقالات ترجمه شده

یک مدل ترمودینامیکی برای بررسی رفتار تعادل مایع- مایع (LLE) در سیستم های نفت / آب شور / سورفاکتانت یونی/ الکل برای فرآیند های بهبود بازیافت نفت (EOR)

عنوان فارسی

یک مدل ترمودینامیکی برای بررسی رفتار تعادل مایع- مایع (LLE) در سیستم های نفت / آب شور / سورفاکتانت یونی/ الکل برای فرآیند های بهبود بازیافت نفت (EOR)


عنوان لاتین

A thermodynamic model for LLE behavior of oil/brine/ionic-surfactant/alcohol co-surfactant systems for EOR processes

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 2910
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Journal of Petroleum Science and Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله، استفاده از یک مدل ترمودینامیکی بر اساس روش NRTL ترکیب شده با مدل ضریب فعالیت دبای- هوکلDebye–Huckel برای محلول های الکترولیت برای نشان دادن رفتار سیستم تعادل مایع- مایع (LLE) حاوی روغن، آب شور و سورفاکتانت های یونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده برحسب جدایش فاز و آنالیزترکیب شیمیایی نشان داده شده و با داده های تجربی مقایسه شده است. اثر درجه انحلال نمک و سورفاکتانت در آب بر پیش بینی مدل نیز بررسی شده است. همچنین، پارامترهای معادله ی حالت پنگ - رابینسون Peng-Robinson برای چنین محاسبات LLE ای نیز تعیین می شود و روش ها با دو مجموعه داده های تجربی مقایسه شده اند. در مجموعه داده های دوم، این سیستم حاوی سورفاکتانت کمکی الکل علاوه بر روغن، آب شور و یک سورفاکتانت آنیونی سولفونات نفت می باشد. مدل های مورد بررسی ممکن است برای ارزیابی و شبیه سازی پروژه های EOR شیمیایی مناسب باشند.

چکیده لاتین

In this paper application of a thermodynamic model based on NRTL method combined with Debye–Huckel activity coefficient model for electrolyte solutions to represent liquid–liquid-equilibrium (LLE) behavior of systems containing oil, brine and ionic surfactants is investigated. Results are presented in terms of phase split and compositional analysis and compared with experimental data. The effect of degree of dissociation of salt and surfactant in water on the model prediction is also examined. Parameters of Peng–Robinson Equation of State are also determined for such LLE calculations and the methods have been compared with two sets of experimental data. In the second data set, the system contains alcohol co-surfactant in addition to oil, brine and a petroleum sulfonate anionic surfactant. Investigated models may be suitable for evaluation and simulation of chemical EOR projects.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI