مقالات ترجمه شده

اثر اندازه رسوب بر آسیب ناشی از خوردگی حباب زادی و سایش در مخلوط رسوب - آب

عنوان فارسی

اثر اندازه رسوب بر آسیب ناشی از خوردگی حباب زادی و سایش در مخلوط رسوب - آب


عنوان لاتین

Effect of sediment size on damage caused by cavitation erosion and abrasive wear in sediment-water mixture

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2905
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Wear
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آسیب ناشی از خوردگی حباب زادی و سایش یک مشکل اساسی برای ماشین آلات هیدولیک در رودخانه ها با غلظت بالای رسوب است. در این مطالعه، آزمایشات با استفاده از یک دستگاه ارتعاشی و یک دستگاه جابجایی ذرات سفارشی انجام شدند. نمونه ها فولاد کربنی 1045 ASTM هستند و ذرات رسوب با متوسط قطر mm 026/0-531/0 در آب با غلظت های kg/m3 25، kg/m3 50 و kg/m3 85 مخلوط شدند. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش اندازه رسوبات درواقع آسیب تشدید می شود. با این حال، هنگامی که اندازه رسوب کمتر از مقدار بحرانی (Dc) است، آسیب ناشی از مخلوط رسوب - آب به مقدار ناچیزی کمتر از آسیب حباب زایی ناشی از آب بدون رسوب است; علاوه بر این، برای این رسوب کوچک، با افزایش غلظت آسیب کاهش می یابد. اندازه بحرانی برای نمونه ها در این کار حدودا mm 048/0- 035/0 است. ویسکوزیته مخلوط احتمالا یک عامل کلیدی برای این پدیده است زیرا با کاهش اندازه رسوب یا افزایش غلظت، ویسکوزیته مخلوط با رسوب کوچکتر از اندازه بحرانی افزایش می یابد. آزمایشات با مخلوط های دو اندازه رسوب نشان می دهند که رسوبات کوچکتر می توانند آسیب حباب زایی را مهار کنند.

چکیده لاتین

Damage caused by cavitation erosion and abrasive wear is a significant problem for hydraulic machinery in rivers with high concentrations of sediment. In this study, experiments are performed using a vibratory apparatus and a custom-made particle-moving device. The specimens are ASTM 1045 carbon steel, and sediment particles with mean diameters of 0.026–0.531 mm are mixed in water at concentrations of 25 kg/m3, 50 kg/m3, and 85 kg/m3. Experimental results demonstrate that damage is indeed exacerbated with increasing sediment sizes. However, when the size of sediment particles is smaller than a critical number (Dc), the damage caused by the sediment-water mixture is slightly less than the cavitation damage caused by sediment-free water; furthermore, for this small sediment, the damage decreases as the concentration increases. The critical size for the cases in this study is approximately 0.035–0.048 mm. The viscosity of the mixture is likely a key factor to this phenomenon because the viscosities of mixtures with sediment smaller than the critical size increase as the sediment size decreases or the concentration increases. Experiments with mixtures with two sediment sizes further demonstrate that smaller sediment can inhibit the damage by cavitation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI