مقالات ترجمه شده

استفاده ازاراه حل های مدلینگ در مورد محلول ها و فاضلاب هایی که حاوی یون های فلزی خطرناک هستند با استفاده از مواد مرکب کیتین لیگنین به عنوان جاذب های موثر و کار آمد

عنوان فارسی

استفاده ازاراه حل های مدلینگ در مورد محلول ها و فاضلاب هایی که حاوی یون های فلزی خطرناک هستند با استفاده از مواد مرکب کیتین لیگنین به عنوان جاذب های موثر و کار آمد


عنوان لاتین

Treatment of model solutions and wastewater containing selected hazardous metal ions using a chitin/lignin hybrid material as an effective sorbent

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4871
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 35
نام مجله Journal of Environmental Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مواد مرکب کیتین لیگنین با مشخصه ها و خواص شیمی فیزیکی و مونولوژی به عنوان جاذب های کارآمد و در جذب مواد سمی موجود در محیط زیست به کار برده می شوند . یکی از کاربرد های مهم این جاذب در خنثی سازی پساب های صنعتی می باشد . یون های Ni⁺ , Cu⁺,Zn⁺,Pb⁺ بر روی عوامل جاذب ، جذب می شوند و ظرفیت بالای جداسازی در محصول جدید به دست آمده ایجاد می شود . این هم در اصل به این دلیل است که عوامل گروهی فعال فراوان از جنس ترکیبات بیو پلیمری بر روی سطح جاذب حضور دارند . سینتیک فرایند جذب یون با استفاده از یک محلول به عنوان مدل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمایشی بدست آمده با نتایج مدل سینتیکی مرتبه دوم (type1 – pseudo) به خوبی مطابقت داشت , بطوریکه ضریب هم بستگی و تطابق نتایج برای جذب یون های نیکل , مس , روی و سرب همگی در حدود 999/0 درصد بود . نتایج آزمایشی بدست آمده بر اساس شرایط هم دما در جذب یون های به مدل لانگمور می شود . ظرفیت جداسازی توسط مواد کیتین لیگنین برای یون های نیکل (Ni⁺) در حدود 41/82 , مس (Cu⁺)در حدود 70/75 ,روی (Zn⁺) در حدود 41/82 و سرب (Pb⁺)در حدود 74/91 میلی گرم اندازه گیری شد . آنالیز پارامتر های ترمودینامیکی , طبیعت گرماگیری بودن فرایند جذب را نشان می دهد .هم چنین نشان داده شد که اسید سیتریک یک عامل احیا (در مقابل جذب) سیار موثر می باشد که به مواد کیتین لیگنین این تواایی را می دهد که به عنوان جاذب های فعال دوباره مورد استفاده قرار بگیرند . توانایی جذب توسط سیستم کیتین لیگنین نسبت به یون های فلزی را می توان به این ترتیب دسته بندی کرد: Ni⁺< Cu⁺< Zn⁺<Pb⁺ هم چنین تست ها و آزمون ها در مورد میزان جذب یون های نیکل , مس ,روی و سرب از فاضلاب های صنعتی انجام گرفت و این موضوع را نشان داد که سیستم جاذب کیتین لیگنین توانایی جذب یون های مضر و خطرناک را از پساب های صنعتی در مقیاس واقعی دارند .

چکیده لاتین

A chitin/lignin material with defined physicochemical and morphological properties was used as an effective adsorbent of environmentally toxic metals from model systems. Particularly significant is its use in the neutralization of real industrial wastes. The ions Ni2þ, Cu2þ, Zn2þ and Pb2þ were adsorbed on the functional sorbent, confirming the high sorption capacity of the newly obtained product, primarily due to the presence on its surface of numerous active functional groups from the component biopolymers. The kinetics of the process of ion adsorption from model solution were investigated, and the experimental data were found to fit significantly better to a type 1 pseudo-second-order kinetic model, as confirmed by the high correlation coefficient of 0.999 for adsorption of both nickel(II) copper(II) zinc(II) and lead(II) ions. The experimental data obtained on the basis of adsorption isotherms corresponded to the Langmuir model. The sorption capacity of the chitin/lignin material was measured at 70.41 mg(Ni2þ)/g, 75.70 mg(Cu2þ)/g, 82.41 mg(Zn2þ)/g and 91.74 mg(Pb2þ)/g. Analysis of thermodynamic parameters confirmed the endothermic nature of the process. It was also shown that nitric acid is a very effective desorbing (regenerating) agent, enabling the chitin/lignin material to be reused as an effective sorbent of metal ions. The sorption abilities of the chitin/lignin system with respect to particular metal ions can be ordered in the sequence Ni2þ<Cu2þ<Zn2þ<Pb2þ. Tests were also performed with the adsorption of ions of nickel(II), copper(II), zinc(II) and lead(II) from wastewater obtained from galvanization and battery production plants, confirming the ability of the chitin/lignin sorbent to adsorb harmful ions from real industrial wastes.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI