مقالات ترجمه شده

خصوصیات روانکاری خاک تحت بارگذاری سیکل با دامنه کرنش ثابت با استفاده از تحقیقات تجربی و عددی

عنوان فارسی

خصوصیات روانکاری خاک تحت بارگذاری سیکل با دامنه کرنش ثابت با استفاده از تحقیقات تجربی و عددی


عنوان لاتین

Liquefaction characteristics of gravelly soil under cyclic loading with constant strain amplitude by experimental and numerical investigations

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3603
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Soil Dynamics and Earthquake Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

به منظور بررسی رفتار مایع سازی و meso-مکانیزم خاک گرانشی تحت بارگذاری سیکل با دامنه کرنش ثابت، آزمایش بدون درین سه محوره، آزمون سی تی اسکن و شبیه سازی های عددی با روش المان گسسته انجام می شود. اثر محتوای دانه ای و تکامل مکانیسم nmeso مایع سازي به ترتیب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون نشان می دهد که مقاومت روان شناختی خاک ماسه ای به دلیل افزایش تعداد مخاطی شن به گرانش افزایش می یابد. شبیه سازی DEM نشان دهنده ویژگی مکانیکی مکانیکی خاک ماسه ای اشباع شده در آزمایش چرخه ای سه محوره است و نشان می دهد که آنیزوتروپیک مهمترین خواص مکانیکی مایع سازی گرانشی خاک تحت بارگذاری سیکل با دامنه ثابت است. در فرایند مایع سازی، زنجیره نیروی ستون فقراتی به تدریج تخریب می شود و مقدار نیروی تماس طبیعی تا مایع شدن اولیه به صفر می رسد. هر دو تکامل محصول و فورچین نشان دهنده انحراف نرمال محور اصلی استرس است.

چکیده لاتین

In order to investigate the liquefaction behavior and meso-mechanism of gravelly soil under cyclic loading with constant strain amplitude, the undrained dynamic triaxial test, CT scan test and numerical simulations by discrete element method (DEM) are performed. Effects of gravel content and the evolution of liquefaction nmeso-mechanism are analyzed respectively. Test Results show that the liquefaction resistance of gravelly soil increases considerably with the increasing gravel content due to growing in number of gravel-to-gravel contact. DEM simulations reflect the macro mechanical property of saturated gravelly soil in the cyclic triaxial test, and show anisotropy is the most important mechanical properties of gravelly soil liquefaction under cyclic loading with constant strain amplitude. In process of the liquefaction, the backbone force-chain is gradually destroyed, and magnitude of normal contact force decreases to zero until initial liquefaction. Both of the fabric and forcechain evolution demonstrate a consistent deflection of the principal stress axis.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI