مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Cluster analysis using data mining approach to develop CRM methodology to assess the customer loyalty

2010
5040
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Cloud of Things: Integrating Internet of Things and cloud computing and the issues involved

2014
5009
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Challenges of and solution to the control load of stateful firewall in software defined networks

2017
5008
word
22
رایگان

عنوان لاتین

CCIoT-CMfg: Cloud Computing and Internet of Things-Based Cloud Manufacturing Service System

2014
5007
word
16
رایگان

عنوان لاتین

It measures like me: An IoTs algorithm in WSNs based on heuristics behavior and clustering methods

2013
5006
word
17
رایگان

عنوان لاتین

A Time Efficient Approach for Detecting Errors in Big Sensor Data on Cloud

2015
4974
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Simulation of real-time systems with clock calculus

2015
4950
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Language, communication and information flow in entrepreneurship

2008
4938
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI