مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Performance comparison of QoS routing algorithms applicable to large-scale SDN networks

2015
5061
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Parallel AES Algorithm for Fast Data Encryption on GPU

2010
5060
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Optimized IoT service placement in the fog

2017
5059
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Ontology Supported Personalized eLearning Repositories

2009
5058
word
17
رایگان

عنوان لاتین

A Novel Traffic Routing Method Using Hybrid Ant Colony System Based on Genetic Algorithm

2017
5056
word
13
رایگان

عنوان لاتین

A novel method for SQL injection attack detection based on removing SQL query attribute values

2012
5055
word
18
رایگان

عنوان لاتین

A new approach for dynamic fuzzy logic parameter tuning in AntColony Optimization and its application in fuzzy control of a mobilerobotOscar

2015
5054
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Modeling of the resource allocation in cloud computing centers

2015
5053
word
41
رایگان

عنوان لاتین

A mobile payment mechanism with anonymity for cloud computing

2016
5052
word
9
رایگان

عنوان لاتین

A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things

2016
5051
word
25
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI