مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Identifying Smartphone Users based on their Activity Patterns via Mobile Sensing

2017
4782
word
10
رایگان

عنوان لاتین

HEALTHCARE MODELLING THROUGH ENTERPRISE ARCHITECTURE: A HOSPITAL CASE

2010
4781
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Detection and Localization of Image Forgeries using Resampling Features and Deep Learning

2017
4776
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Data quality in internet of things: A state-of-the-art survey

2016
4775
word
53
رایگان

عنوان لاتین

Content centric routing in IoT networks and its integration in RPL

2016
4774
word
43
رایگان

عنوان لاتین

Architecture of Real-Time Database in Cloud Environment for Distributed Systems

2014
4772
word
13
رایگان

عنوان لاتین

An Optimization Algorithm for Service Composition Based on an Improved FOA

2015
4771
word
20
رایگان

عنوان لاتین

A Real-time Hand Gesture Recognition and Human-Computer Interaction System

2017
4769
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Microwave Synthesis of Zeolites. 2. Effect of Vessel Size, Precursor Volume, and Irradiation Method

2007
4738
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI