مقالات ترجمه شده

سنتز موج میکرو زئولیت ها. 2. اثر سایز محزن، حجم پیش ماده، و روش تابش

عنوان فارسی

سنتز موج میکرو زئولیت ها. 2. اثر سایز محزن، حجم پیش ماده، و روش تابش


عنوان لاتین

Microwave Synthesis of Zeolites. 2. Effect of Vessel Size, Precursor Volume, and Irradiation Method

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 4738
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله فاقد منبع
نشریه American Chemical Society
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

افزایش واکنش های سنتزی تحت گرمادهی امواج میکرو وابسته به بسیاری فاکتورهای پیچیده می باشد. ما اهمیت چندین پارامتر مهندسی واکنش مربوط به سنتز موج میکرو را بررسی کردیم. از نکات مهم برای این تحقیق، سایز محفظه آزمایش،حجم پیش ماده واکنش داده، تحویل توان موج میکرو، و طراحی محفظه موج میکرو می باشد. سنتز زئولیت NaY و زئولیت β تحت تعدادی شرایط متفاوت بری تعیین اثر این پارامترها بر سرعت هسته زایی، سرعت کریستالی شدن، و سایز ذره و مورفولوژی، انجام شدند. سرعت های هسته سازی و کریستالی شدن زئولیت β و NaY در آون چندحالته در مقایسه با میدانDiscover CEM یکنواخت تر، سریع تر بود. سرعت سنتز سریع تر در MARS-5 ممکن است نتیجه توزیع میدان الکتریکی موج میکرو چندحالته باشد. سرعت های کندتر تشکیل زئولیت β و NaY مشاهده شده در Discover و راهنمای موج استوانه ای ممکن است در نتیجه توزیع میدان الکتریکی موج میکرو یکنواخت تر باشد. تغییرات در ساز محفظه واکنش و حجم پیش ماده در طی سنتز موج میکرو زئولیت NaY و β بر سرعت تشکیل زئولیت اثر می گذارد. این نتایج نشان می دهد که هندسه راکتور باید در طراحی سیستم های مورد استفاده برای سنتز موج میکرو، در نظر گرفته شوند. واکنش های سنتز مقایسه ای با گرمایش همرفت انجام شد، و گرمادهی موج میکرو ماکزیمم تا بزرگی یک واحد سریع تر برای اغلب این سنتزها دیده شد.

چکیده لاتین

The enhancement of synthesis reactions under microwave heating is dependent on many complex factors. We investigated the importance of several reaction engineering parameters relevant to microwave synthesis. Of interest to this investigation were the reaction vessel size, volume of precursor reacted, microwave power delivery, and microwave cavity design. The syntheses of NaY zeolite and â-zeolite were carried out under a number of varying conditions to determine the influence of these parameters on the nucleation rate, the crystallization rate, and the particle size and morphology. The rates of NaY and â-zeolite nucleation and crystallization were more rapid in the multimode CEM MARS-5 oven compared to the more uniform field CEM Discover. The faster synthesis rate in the MARS-5 may be the result of the multimode microwave electric field distribution. Slower rates of NaY and â-zeolite formation observed in the Discover and a circular waveguide may be the result of a more uniform microwave electric field distribution. Changes in reaction vessel size and precursor volume during the microwave synthesis of â- and NaY zeolite were found to influence the rate of zeolite formation. These results indicate that reactor geometry needs to be considered in the design of systems used for microwave synthesis. Comparative synthesis reactions were carried out with conventional heating, and microwave heating was shown to be up to over an order of magnitude faster for most of these syntheses.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI