مقالات ترجمه شده

برآورد تلاش های نرم افزاری با استفاده از شبکه های عصبی پیوندی عملکردی با یادگیری فعال و بهینه سازی شده با بهینه سازی دسته ذرات

عنوان فارسی

برآورد تلاش های نرم افزاری با استفاده از شبکه های عصبی پیوندی عملکردی با یادگیری فعال و بهینه سازی شده با بهینه سازی دسته ذرات


عنوان لاتین

Software Effort Estimation Using Functional Link Neural Networks Tuned with Active Learning and Optimized with Particle Swarm Optimization

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 5065
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله International Publishing Switzerland
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله یک مدل یادگیری جدید مبتنی بر تلاش مشترکی از یادگیری فعال و بهینه سازی مجموعه ذرات (PSO) در شبکه های عصبی مصنوعی پیوندی (FLANN) برای تخمین تلاش های نرم افزاری، ارائه می دهد. یادگیری فعال از الگوریتم سریع برای شناسایی محتوای ضروری مجموعه داده ها استفاده می کند که بواسطه آن مجموعه داده ها کاهش می یابد و از طریق FLANN بهینه شده PSO پردازش می شود. PSO از وزن اینرسی استفاده می کند که یک پارامتر مهم در PSO است که در حین عمل FLANN بر روی همگرایی و بهره برداری اکتشافی در فضای جستجو تاثیر می گذارد. چندجمله ای چبیشو برای نقشه برداری از فضای ویژگی اصلی، از فضای کاربردی ابعاد کم تا ابعاد بالاتر استفاده شده است. این روش به طور جامع آزمون های مختلف مخزن PROMISE را برای بررسی عملکرد ارزیابی کرده است. نتایج محاسباتی نشان می دهد که یادگیری فعال همراه با PSO بهینه شده FLANN به میزان قابل توجهی عملکرد مدل و انواع آن را برای برآورد تلاش های توسعه نرم افزار بهبود می بخشد.

چکیده لاتین

This paper puts forward a new learning model based on the collaborative effort of active learning and particle swarm optimization (PSO) in functional link artificial neural networks (FLANNs) to estimate software effort. The active learning uses quick algorithm to detect the essential content of the datasets by which the dataset is reduced and are processed through PSO optimized FLANN. The PSO uses the inertia weight, which is an important parameter in PSO that significantly affects the convergence and exploration-exploitation in the search space while training FLANN. The Chebyshev polynomial has been used for mapping the original feature space from lower to higher dimensional functional space. The method has been evaluated exhaustively on different test suits of PROMISE repository to study the performance. The computational results show that the active learning along with PSO optimized FLANN greatly improves the performance of the model and its variants for software development effort estimation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI