مقالات ترجمه شده

نقش جنسیت در پذیرش از پرداخت تلفن همراه

عنوان فارسی

نقش جنسیت در پذیرش از پرداخت تلفن همراه


عنوان لاتین

Role of gender on acceptance of mobile payment

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 5064
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Industrial Management & Data Systems
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف - هدف از پژوهش این است که سعی کنیم چگونگی فرایند اتخاذ یک سیستم پرداخت تلفن همراه جدید (M-پرداخت) در یک کشور را توضیح دهیم که در حال حاضر از این نوع سیستم های پرداخت بهره نمی برد. بطور دقیق تر، هدف ما پیشنهاد و تست یک مدل نظری یکپارچه است که اجازه می دهد تا تاثیر نسبی عوامل تعیین کننده (تاثیرات خارجی، سهولت استفاده، نگرش، مفید بودن، اعتماد و ریسک) برای پذیرش یک سیستم پرداخت جدید و تجزیه و تحلیل نگرش ناگهانی اثر جنسیت مصرف کننده در استفاده از این ابزارها را بررسی کنیم. طراحی / روش شناسی / رویکرد - برای انجام این تحقیق، یک آزمایش وب بر اساس یک نمونه کلی از جمعیت به منظور تجزیه و تحلیل مدل رفتاری پیشنهادی به سمت یک سیستم m-پرداخت جدید انجام شد. یافته ها - نتایج تجربی نشان می دهند که مدل رفتاری پیشنهادی به شکل مناسبی تنظیم شده است بنابراین، ثابت می شود که جنسیت کاربر تفاوت های قابل توجهی در ارتباط پیشنهادی بین سهولت استفاده و مفید بودن سیستم جدید، بین سودمندی، نگرش و قصد استفاده از آن، و همچنین بین اعتماد کاربران و نگرش مطلوب نسبت به استفاده از آن ارائه می کند. پیامدهای عملی - نتیجه گیری و پیامدهای مدیریت، جایگزین ها و استراتژی های تقسیم بندی برای تحکیم این فرصت کسب و کار جدید تحت تحولات تکنولوژی جدید را ارائه می دهند اصالت / ارزش - این مقاله یک مطالعه پیشگام در مورد پذیرش M-پرداخت و تجزیه و تحلیل اهمیت اثر تعدیل کننده جنسیتی کاربران است.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of the research is to try to explain the intention of adopting a new mobile payment (m-payment) system in a country where this type of payment systems does not have a presence. More exactly, to propose and test an integrative theoretical model that allows to determine the relative influence of the determining factors (external influences, ease of use, attitude, usefulness, trust and risk) for the acceptance of a new m-payment system and to analyze the eventual moderating effect of the gender of the consumer in the use of these tools. Design/methodology/approach – To carry out this research, a web experiment based on a general population sample was put in place, in order to analyze the proposed behavioral model towards a new m-payment system. Findings – The empirical results show that the proposed behavioral model was appropriately adjusted, thus proving that the gender of the user introduces significant differences in the proposed relationships between ease of use and usefulness of the new system, between usefulness, attitude and intention to use, as well as between users’ trust and a favorable attitude towards its use. Practical implications – The conclusions and implications for management provide alternatives and segmentation strategies to consolidate this new business opportunity under the new technological developments. Originality/value – This paper is a pioneer study about the acceptance of m-payment, analyzing at the same time the importance of the moderation effect of users’ gender. Keywords Trust, Risk, Ease of use, Mobile commerce, Mobile payment, Moderation effect of gender Paper type Research paper

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI