مقالات ترجمه شده

مقاله isi پزشکی با ترجمه

دانلود مقاله پزشکی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات پزشکی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله پزشکی با ترجمه ، دانلود مقالات پزشکی با ترجمه ، مقاله پزشکی با ترجمه ، مقالات پزشکی با ترجمه ، ترجمه مقاله پزشکی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

A concise review of carbon nanotube’s toxicology

2013
1192
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Prediction of treatment-related toxicity and outcome with geriatric assessment in elderly patients with solid malignancies treated with chemotherapy: a systematic review

2014
1148
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Alcohol and liver cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies

2014
1147
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Quality assurance in the treatment of colorectal cancer: the EURECCA initiative

2014
1145
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Cytotoxic drugs for patients with breast cancer in the era of targeted treatment: back to the future?

2011
1144
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Smoking and survival of colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis

2014
1142
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Meta-analysis of incidence of early lung toxicity in 3-dimensional conformal irradiation of breast carcinomas

2013
1141
word
15
رایگان

عنوان لاتین

A genetic model for gallbladder carcinogenesis and its dissemination

2014
1140
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Toxicity issues in the application of carbon nanotubes to biological systems

2010
1139
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Beta casein-micelle as a nano vehicle for solubility enhancement of curcumin; food industry application

2011
1099
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI