مقالات ترجمه شده

پیش بینی مسمومیت ناشی از درمان و نتیجه با ارزیابی سالمندی در بیماران مسن با سرطان قوی تحت درمان با شیمی درمانی: مرور سیستماتیک

عنوان فارسی

پیش بینی مسمومیت ناشی از درمان و نتیجه با ارزیابی سالمندی در بیماران مسن با سرطان قوی تحت درمان با شیمی درمانی: مرور سیستماتیک


عنوان لاتین

Prediction of treatment-related toxicity and outcome with geriatric assessment in elderly patients with solid malignancies treated with chemotherapy: a systematic review

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1148
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Annals of Oncology
نشریه Oxford University
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تعداد افراد مسن مبتلا به سرطان در حال افزایش است. ممکن است ارزیابی استاندارد بالینی این بیماران برای تعیین استراتژی درمان های فردی کافی نباشد و در نتیجه ارزیابی سالمندان ( GA ) ممکن است ارزش بالینی داشته باشد. در این بررسی، ما مدارک کنونی مربوط به GA در دسترس را که در بیماران مسن مبتلا به سرطان سخت که تحت شیمی درمانی هستند را خلاصه میکینم. ما روی پیش بینی مسمومیت ناشی از درمان، مرگ و میر و نقش GA در تصمیم گیری روند، تمرکز میکنیم. طراحی: ما یک جستجوی نظام مند در PubMed انجام دادیم. لازم بود جمعیت مورد مطالعه شرایط زیر را داشته باشند: 65 سال یا مسن تر، تشخیص سرطان سخت، شیمی درمانی، تسلیم در مقابل GA، هر طراحی برای پیش بینی بررسی سمیت درمان و یا مرگ و میر و یا بررسی نقش GA در روند تصمیم گیری. نتایج : جستجوی ما 411 نشریه ارائه داده است. سیزده ملاقات معیارهای از پیش تعریف شده . این مطالعات نشان داد : (آ) بیش از64 ٪ افراد مسن از مسمومیت شدید ناشی از پلی شیمی درمانی رنج می برند، (ب) وضعیت تغذیه ای، عملکرد و هم ابتلایی اغلب با نتایج نامطلوب همراه است، (ج) GA مشکلات (ناشناخته) سالمندان در بیش از 50 ٪ از سالمندان مبتلا به سرطان را نشان میدهد و (د) 53%-21% از رژیم های شیمی درمانی بر اساس GA، اصلاح شده اند. نتیجه گیری : در سرطان شناسی سالمندان،آزمون پیش بینی دقیق برای هدایت درمان ضد سرطان به منظور جلوگیری از مسمومیت جدی مورد نیاز است. ارزش GA در پیش بینی مسمومیت و مرگ و میر در افراد مسن مبتلا به سرطان تحت درمان با شیمی درمانی ثابت نشده است. ممکن است در مشکلات آشکار سالمندان ارزشمند باشد اما شواهد موجود برای مفید بودن آن برای هدایت تصمیمات درمانی در این زمینه محدود است. با این حال، ما متقاعد شده ایم که GAs باید برای بهینه سازی استراتژی های درمان در بیماران مسن مبتلا به سرطان به منظور بهبود اثر بخشی درمان و به حداقل رساندن سمیت، انجام شود.

چکیده لاتین

Introduction: The number of older patients with cancer is increasing. Standard clinical evaluation of these patients may not be sufficient to determine individual treatment strategies and therefore Geriatric Assessment (GA) may be of clinical value. In this review, we summarize current literature that is available on GA in elderly patients with solid malignancies who receive chemotherapy. We focus on prediction of treatment toxicity, mortality and the role of GA in the decision-making process. Design: We conducted a systematic search in PubMed. Studied populations needed to fulfill the following criteria: 65 years or older, diagnosis of solid malignancy, treatment with chemotherapy, submission to GA, either designed to study prediction of treatment toxicity or mortality or to evaluate the role of GA in the decision-making process. Results: Our search provided 411 publications. Thirteen met the predefined criteria. These studies revealed: (i) up to 64% of elderly patients suffer from severe toxicity caused by polychemotherapy, (ii) Nutritional status, functionality and comorbidity are often associated with worse outcome, (iii) GA reveals (unknown) geriatric problems in more than 50% of elderly patients with cancer and (iv) 21%–53% of chemotherapy regimens are being modified based on GA. Conclusions: In geriatric oncology, an accurate predictive test to guide anticancer treatment in order to prevent serious toxicity is needed. The value of GA in predicting toxicity and mortality in older patients with cancer undergoing treatment with chemotherapy has not been proven. It may be valuable in revealing geriatric problems but current evidence for its usefulness to guide treatment decisions in this setting is limited. However, we are convinced that GAs should be carried out to optimize treatment strategies in elderly patients with cancer to improve treatment efficacy and minimize toxicity

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI