مقالات ترجمه شده

سیگار کشیدن و بقاء بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ: مرور سیستماتیک و متا آنالیز

عنوان فارسی

سیگار کشیدن و بقاء بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ: مرور سیستماتیک و متا آنالیز


عنوان لاتین

Smoking and survival of colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1142
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله review Annals of Oncology
نشریه Oxford University
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سیگار کشیدن یک عامل خطر برای بروز سرطان کولورکتال (CRC) و مرگ و میر است. با این حال، در مصرف سیگار و ارتباط آن با زنده ماندن پس از تشخیص CRC اطلاعات کمی در دست است. ما یک بررسی سیستماتیک و متا آنالیز برای خلاصه شواهد موجود انجام دادیم. یک جستجوی نظام مند متون در وب سایت MEDLINE و ISI علوم انجام شد. ما مطالعاتی که بقا بدون عود ، بقای عاری از بیماری تمام دلایل، و مرگ و میر CRC خاص با توجه به وضعیت مصرف سیگار را تجزیه و تحلیل میکرد، بررسی کردیم. داده ها در دو نسخه استخراج شد. روش های استاندارد متا آنالیز استفاده شد. شانزده مطالعه از 11 کشور، شناسایی شدند که شامل اندازه حجم نمونه 62 278 نفر CRC بود. به طور کلی، در 16 مطالعه، سیگار کشیدن در حال حاضر، و به میزان کمتر، مصرف سابق سیگار به جای مصرف مداوم با پیش آگهی ضعیف تر در مقایسه با مصرف نکردن سیگار همراه بود. متاآنالیز، نسبت خطر اثرات تصادفی ( فاصله اطمینان 95٪ ) برای تمام علل مرگ و میر از 1.26 ( 1.15-1.37 ) و 1.11 ( 0.93-1.33 ) برای سیگاری های فعلی و سابق را در مقایسه با آنها که هرگز سیگاری نبودند، برآورد کرد. به طور خاص مشخص شد مرگ و میر 30 روزه میتواند بین 49 ٪ و 100٪ سیگاری های در حال حاضر در مقایسه با آنها که هرگز سیگاری نبوده اند، افزایش یابد. نتایج ما وجود اثرات مضر سیگار کشیدن در بقاء را پس از تشخیص CRC تایید میکند. دیدگاه ها برای بهبود پیش فرضهای بیماران CRC با پرهیز از سیگار کشیدن در تحقیقات بیشتر و عملکرد بالینی شایسته توجه هستند

چکیده لاتین

Smoking is a risk factor for colorectal cancer (CRC) incidence and mortality. However, little is known on smoking and its association with survival after CRC diagnosis. We conducted a systematic review and meta-analysis to summarize current evidence. A systematic literature search was carried out in MEDLINE and ISI Web of Science. We included studies that analyzed recurrence-free survival, disease-free survival, all-cause, and CRC-specific mortality according to smoking status. Data were extracted in duplicate. Standard methods of meta-analysis were applied. Sixteen studies from 11 countries were identified, comprising a total sample size of 62 278 CRC patients. Overall, in the 16 included studies, current smoking and, to a lesser extent, former smoking were rather consistently associated with a poorer prognosis compared with never smokers. Meta-analyses yielded random-effects hazard ratio estimates (95% confidence intervals) for all-cause mortality of 1.26 (1.15–1.37) and 1.11 (0.93–1.33) for current and former smokers, compared with never smokers, respectively. In particular, 30-day mortality was found to be increased by between 49% and 100% among current compared with never smokers. Our results support the existence of detrimental effects of smoking on survival also after CRC diagnosis. Perspectives for enhancing prognosis of CRC patients by smoking abstinence deserve increased attention in further research and clinical practice

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI