مقالات ترجمه شده

نفوذ حنجره ای در مطالعه بلع با ویدیوفلوروسکوپی با افزایش پنومونی در کودکان همراه است

عنوان فارسی

نفوذ حنجره ای در مطالعه بلع با ویدیوفلوروسکوپی با افزایش پنومونی در کودکان همراه است


عنوان لاتین

Laryngeal penetration on videofluoroscopic swallowing study is associated with increased pneumonia in children

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 5033
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اهداف: تعیین اینکه آیا کودکانی با نفوذ حنجره ای در مطالعه بلع با ویدیوفلوروسکوپی در معرض خطر بالاتری از پنومونی نسبت به یافته های طبیعی قرار دارند. روش ها: ما چارت های مربوط به 235 بیمار خردسال پذیرش شده در کلینیک اختلالات بلع، برای مطالعه بلع با ویدیوفلوروسکوپی در یک دوره سه ساله را مورد بازبینی قرار دادیم. بیمارانی با مطالعات بلع ناموفق، چارت های ناقص، عوامل خارج حنجره ای برای پنومونی عود کننده، یا کسانی که امکان پیگیری آن ها وجود نداشت، از مطالعه کنار گذاشته شدند. از 165 بیمار باقی مانده، 58 نفر دارای یافته های طبیعی، 59 نفر نفوذ حنجره ای، و 48 نفر دارای آسپیراسیون تراکئوبروشیال بودند. تعداد موارد پنومونی، رویدادهای آسپیراسیون، و داده های دموگرافی برای همه بیماران ثبت شدند. نتایج: کودکانی با نفوذ حنجره ای در مطالعه بلع با ویدیوفلوروسکوپی نسبت به بیماران بدون نفوذ یا بدون آسپیراسیون (میانه 2 در برابر صفر؛ میانگین 22/2 در برابر 60/1)، به میزان معناداری پنومونی بیشتری داشتند (p = 0.032). همچنین تحلیل ها نشان دادند که ناهنجاری های گلوتی (مثلا شکافتگی حنجره) یک عامل خطر ساز مستقل معنادار (p = 0.004) برای پنومونی و آسپیراسیون می باشد در حالی که شناسایی با یک سندرم، این معناداری را نشان نداد (p = 0.343). نتیجه گیری: تا جایی که اطلاع داریم، این مقاله اولین پژوهشی است که نشان می دهد نفوذ حنجره ای در مطالعه بلع با ویدیوفلوروسکوپی با موارد بسیار بیشتری از پنومونی در کودکان مرتبط می باشد. با اینکه مقاله حاضر هنوز هم یک مطالعه بازنگرانه با رابطه ضعیف محسوب می شود، ولی نتایج بیان گر نیاز به مطالعات آینده نگرانه برای ارزیابی این مسئله بالینی مهم در مورد کودکان می باشند.

چکیده لاتین

Objectives: To determine whether children with laryngeal penetration on videofluoroscopic swallowing study are at higher risk for pneumonia than those with normal findings. Methods: We reviewed the charts of 235 pediatric patients presenting to our Swallowing and Dysphagia clinic for videofluoroscopic swallowing study over a 3-year period. Patients with unsuccessful swallowing studies, incomplete charts, extra-laryngeal etiologies for recurrent pneumonia, or who were lost to follow up were excluded. Out of the 165 patients remaining, 58 had normal findings, 59 had laryngeal penetration, and 48 had tracheobronchial aspiration. The number of cases of pneumonia, aspiration events, and demographic data were recorded for all patients. Results: Children with laryngeal penetration on videofluoroscopic swallowing study had significantly (P = 0.032) more pneumonia than patients with neither penetration nor aspiration (median 2 vs. 0; mean 2.22 vs. 1.60). Furthermore, analysis revealed that glottic abnormalities (e.g. laryngeal cleft) represented a significant independent risk factor (P = 0.004) for pneumonia and aspiration, while being diagnosed with a syndrome did not (P = 0.343). Conclusion: To our knowledge, this is the first study to demonstrate that laryngeal penetration on videofluoroscopic swallowing study is associated with significantly more cases of pneumonia in children. While this remains a retrospective study demonstrating a weak association, the results suggest a need for future prospective studies to evaluate this important clinical question in children.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI