مقالات ترجمه شده

اپیدمیولوژی مولکولی و مکانیسم‌های مقاومت چند دارویی جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزا بدست آمده از بیمارستان‌های بلغارستانی

عنوان فارسی

اپیدمیولوژی مولکولی و مکانیسم‌های مقاومت چند دارویی جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزا بدست آمده از بیمارستان‌های بلغارستانی


عنوان لاتین

Molecular Epidemiology and Multidrug Resistance Mechanisms of Pseudomonas aeruginosa Isolates from Bulgarian Hospitals

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 5036
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله MICROBIAL DRUG RESISTANCE
نشریه EPIDEMIOLOGY
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

پانلی که حاوی 29 جدایه‌ سودوموناس آئروژینوزا مقاوم در برابر چندین دارو (MDR) بود؛ به عنوان بخشی از یک نظارت کلی در سطح کشور بر مقاومت ضدمیکروبی در بیمارستان‌های بلغارستان از 7 بیمارستان بدست آمد. تایپینگ مولکولی از طریق تجزیه و تحلیل تعداد توالی‌های متغیر تکراری پشت سرهم چند لوکوسی (MLVA 6)، 23 پروفایل مختلف را تولید کرد. تست‌های فنوتیپی و ژنوتیپی برای تشخیص کارباپنمازهای بدست آمده، نتایج منفی را در تمام موارد ایجاد کرد. در مقابل، 76% از جدایه‌ها سایر بتالاکتامازها بدست آمده از جمله بتالاکتامازهای طیف وسیع (ESBLs) را تولید کردند. به این معنی که 6 جدایه (21%) VEB-1 ESBL؛ 14 جدایه (48%) آنزیم نوع OXA-10 (7 جدایه OXA-10 و 7 جدایه واریته‌های XA-10 ESBL از جمله ( ] OXA-17 [A218G 2، 2 OXA-74 [C197T, A218G] و OXA-142 [A218G, G470A] 3)؛ 8 جدایه (28%) آنزیم نوع OXA-2 (تمام واریته‌های OXA-2) و 1 جدایه (3%) PSE-1 کاربنیسیلیناز را تولید کردند. تجزیه و تحلیل بیشتر توسط تایپینگ مولکولی چند لوکوسی (MLST) نشان داد که 6 سویه تولیدکننده VEB-1 که از چهار بیمارستان بدست آمده بودند؛ به کلون‌های خطرناک بین‌المللی ST111 یا ST244 تعلق دارند. علاوه بر این، تقریبا تمام جدایه‌ها (97%) OprD را تولید نمی‌کردند و مقاومت به کارباپنم را نشان دادند. بیان بیش از حد AmpC در 5 (17%) جدایه‌ از جمله بسیاری از جدایه‌های MDR که هیچ گونه بتالاکتامازی را تولید نمی‌کردند؛ مستند نشده بود. شیوع بیان بیش از حد MexXY-OprM به خصوص قابل توجه بود و در 72% از جدایه‌ها مستند شده بود؛ در حالی که شیوع بیان بیش از حد MexAB-OprM بسیار کمتر بود (21%). به طور خلاصه، در حالی که تولید متالو بتالاکتامازها در میان جدایه‌های سودوموناس آئروژینوزا حاصل از بیمارستان‌های بلغارستان غیرمعمول است؛ پروفایل‌های MDR اغلب از تولید بتالاکتامازهای طیف وسیع همراه با فقدان تولید کارباپن پورین OprD و بیان بیش از حد پمپ انتشار MexXY-OprM به وجود می‌آیند.

چکیده لاتین

A panel of 29 multidrug-resistant (MDR) Pseudomonas aeruginosa isolates recovered from seven hospitals as part of a country-wide surveillance of antimicrobial resistance in Bulgarian hospitals was studied. Molecular typing through multiple-locus variable number tandem-repeat analysis (MLVA6) yielded 23 different profiles. Phenotypic and genotypic tests for the detection of acquired carbapenemases yielded negative results in all cases. In contrast, 76% of the isolates produced other acquired b-lactamases, including extended-spectrum b-lactamases (ESBLs). Namely, 6 of the isolates (21%) produced a VEB-1 ESBL; 14 (48%) produced an OXA-10-type enzyme (7 OXA-10 and 7 OXA-10 ESBL variants, including 2 OXA-17 [A218G], 2 OXA-74 [C197T, A218G], and 3 OXA-142 [A218G, G470A]); 8 (28%) an OXA-2-type enzyme (all OXA-2); and 1 (3%) a PSE-1 carbenicillinase. Further analysis through multilocus sequence typing (MLST) revealed that the six VEB-1-producing strains, recovered from four hospitals, belonged to ST111 or ST244 international high-risk clones. Additionally, nearly all of the isolates (97%) lacked OprD production, explaining carbapenem resistance. Overexpression of AmpC was documented in 5 (17%) of the isolates, including most of the MDR isolates not producing any acquired blactamase. Particularly noteworthy was the very high prevalence of MexXY-OprM overexpression, documented in 72% of the isolates, whereas the prevalence of MexAB-OprM overexpression was lower (21%). In summary, while the production of metallo-b-lactamases is uncommon among P. aeruginosa isolates from Bulgarian hospitals, MDR profiles frequently result from the production of ESBLs combined with the lack of production of the carbapenem porin OprD and the overexpression of the MexXY-OprM efflux pump.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI