مقالات ترجمه شده

مقایسه ای از تاثیر استرس شغلی بر فرسودگی و کیفیت زندگی بین پرستاران زن و پزشک های زن

عنوان فارسی

مقایسه ای از تاثیر استرس شغلی بر فرسودگی و کیفیت زندگی بین پرستاران زن و پزشک های زن


عنوان لاتین

A Comparison of the Effect of Work Stress on Burnout and Quality of Life Between Female Nurses and Female Doctors

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 5087
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Archives of Environmental & Occupational Health
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر استرش شغلی بر فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی بین پرستاران و پزشک های زن در چین بود. شرکت کننده ها 947 پرستار زن و 685 پزشک زن بودند که از استان Fujian با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه بندی شده انتخاب شدند. نسخه چینی پژوهش سلامت فرم کوتاه -36 برای اندازه گیری کیفیت زندگی استفاده شد؛ پرسشنامه استرس شغلی - نسخه ویرایش شده برای استرس شغلی اعمال شد؛ و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ برای ارزیابی فرسودگی شغلی استفاده شد. استرس شغلی (که توسط استرس زاهای مختلف نشان داده می شود) نقشی مهم در فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی در میان پرستاران و پزشک های زن به طور همزمان با در نظر گرفتن عوامل احتمالی دیگر ایفا می کرد. این نتایج نشان می دهند به کارگیری اقدامات مختلف پیشگیرانه برای جلوگیری از فرسودگی و بهبود کیفیت زندگی در میان این دو جامعه طبق استرس زاهای مختلف حائز اهمیت می باشد.

چکیده لاتین

The objective of this study was to compare the effect of work stress on job burnout and quality of life between female nurses and doctors in China. The participants were 947 female nurses and 685 female doctors selected from Fujian provinces by using stratified cluster sampling method. The Chinese version of Short Form-36 Health Survey was used to measure quality of life; the Occupation Stress Inventory—Revised Edition was applied for occupational stress; and the Maslach Burnout Inventory—General Survey was used to assess job burnout. Occupational stress (indicated by different stressors) played an important role in job burnout and quality of life among female nurses and female doctors when taking into account other potential influencing factors simultaneously. These results show that it is important to adopt different preventivemeasures to prevent burnout and improve quality of life among the 2 populations according to the different stressors.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

Avatar 21 اسفند 1397 ali

عالی بود

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI