مقالات ترجمه شده

مقاله isi روانشناسی با ترجمه

دانلود مقاله روانشناسی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات روانشناسی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله روانشناسی با ترجمه ، دانلود مقالات روانشناسی با ترجمه ، مقاله روانشناسی با ترجمه ، مقالات روانشناسی با ترجمه ، ترجمه مقاله روانشناسی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

The development and initial validation of the cyberchondria severity scale (CSS)

2014
4718
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Consolidation Power of Extrinsic Rewards: Reward Cues Enhance Long-Term Memory for Irrelevant Past Events

2013
4717
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Childhood ADHD and Negative Self-Statements: Important Differences Associated With Subtype and Anxiety Symptoms

2017
4715
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Associations of self-compassion and global self-esteemwith positive and negative affect and stress reactivity in daily life: Findings from a smart phone study

2015
4714
word
11
رایگان

عنوان لاتین

The processing of voice identity in developmental prosopagnosia

2015
4529
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Sexual fantasies and female hypoactive desire

2013
4528
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Psychophysiological responses to eye contact in adolescents with social anxiety disorder

2015
4526
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Language and Literacy Development among Children with Autism Spectrum Disorder

2017
4525
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Incorporating motivation into multimedia learning

2014
4524
word
6
رایگان

عنوان لاتین

How does self-injury feel? Examining automatic positive reinforcement in adolescent self-injurers with experience sampling

2014
4523
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI