مقالات ترجمه شده

ارتباط های خود دلسوزی و عزت نفس جهانی با احساسات مثبت و منفی و واکنش پذیری استرس (فشار روانی) در زندگی روزمره: یافته های مطالعه تلفن هوشمند

عنوان فارسی

ارتباط های خود دلسوزی و عزت نفس جهانی با احساسات مثبت و منفی و واکنش پذیری استرس (فشار روانی) در زندگی روزمره: یافته های مطالعه تلفن هوشمند


عنوان لاتین

Associations of self-compassion and global self-esteemwith positive and negative affect and stress reactivity in daily life: Findings from a smart phone study

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4714
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه ، خصیصه خود دلسوزی و خصیصه عزت نفس در رابطه با احساسات مثبت (PA) و احساسات منفی (NA)، و همچنین ارتباطات آنها با واکنش پذیری استرس در زندگی روزمره مورد بررسی قرار گرفت. صد و یک نفر پرسشنامه های مربوط به استرس درک شده را تکمیل کردند و برای 14 روز متوالی بر روی تلفن های هوشمند، دو بار در روز تمایل داشتند. يافته ها نشان داد كه خود دلسوزی و عزت نفس جهانی به طور مثبت با PA و به طور منفي با NA مرتبط میشد. پس از کنترل در مورد عزت نفس ، خود دلسوزی به طور قابل توجه با PA و NA مرتبط بود، در حالی که عزت نفس با PA و NA بعد از کنترل برای خود دلسوزی، مرتبط نبود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که خود دلسوزی مانع تأثیر فشار بر NA شده، در حالی که این امر،پوششی برای عزت نفس جهانی نبود. نه خود دلسوزی و نه عزت نفس، رابطه استرس بر PA را در مدل های جداگانه، تعدیل نمی کنند. نتایج مطالعه حاضر، به ادبیات رو به رشد در رابطه با روابط مفید خود دلسوزی و سلامت روانی افزوده است و بیشتر بر تمایز خود دلسوزی و عزت نفس جهانی تأکید دارد.

چکیده لاتین

The present study examined trait self-compassion and trait self-esteem in relation to positive (PA) and negative affect (NA), aswell as their associationswith stress reactivity in daily life. One hundred and one subjects completed questionnaires on perceived stress and affect twice a day for 14 consecutive days on smart phones. Results indicated that self-compassion and global self-esteem were positively related to PA and negatively to NA. After controlling for self-esteem, self-compassion remained significantly associated with PA and NA, whereas selfesteem was no longer associated with PA and NA after controlling for self-compassion. Furthermore, results indicated that self-compassion buffered the effect of stress on NA, whereas this was not the case for global selfesteem. Neither self-compassion nor self-esteem moderated the relation of stress on PA in separate models. The results of the present study add to the growing literature regarding beneficial relations of self-compassion and psychological well-being and further emphasize the distinction of self-compassion and global self-esteem.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI