مقالات ترجمه شده

تحکیم حافظه توسط پاداشهای بیرونی: نشانه های پاداش حافظه بلند مدت را برای رویدادهای نامربوط گذشته افزایش می دهند

عنوان فارسی

تحکیم حافظه توسط پاداشهای بیرونی: نشانه های پاداش حافظه بلند مدت را برای رویدادهای نامربوط گذشته افزایش می دهند


عنوان لاتین

Consolidation Power of Extrinsic Rewards: Reward Cues Enhance Long-Term Memory for Irrelevant Past Events

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4717
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Journal of Experimental Psychology
نشریه American Psychological Association
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعات اخیر نشان می دهند که پاداش های بیرونی باعث تحکیم حافظه از طریق فرایندهای تنظیم دوپامینی (رهایش دوپامین به عنوان انتقال دهنده عصبی) می شوند. با اینحال شواهد رفتاری جامعی در این مورد وجود ندارد، با توجه به اینکه تاثیر پاداش بیرونی بر توجه و انگیزه در هنگام کدگذاری و فرایندهای تحکیم ذاتا گیج کننده هستند . مطالعه کنونی شواهد رفتاری در این مورد ارائه می دهد که پاداش های بیرونی (یعنی مشوق های پولی) تحکیم حافظه انسان را مستقل از توجه و انگیزه افزایش می دهند. به شرکت کنندگان تصاویر خنثی نشان داده شد و سپس یک نشانه پاداش یا کنترل در یک زمینه نامربوط نشان داده شد. نتایج ما نشان داد که نشانه پاداش پیش بینی کننده افزایش پس گستر حافظه برای تصاویر خنثی قبلی بود. این اثر تنها پس از یک تاخیر مشاهده شد نه بلافاصله پس از پایان آزمایش. یک آزمایش دیگر نشان داد که برانگیختگی هیجانی یا بسیج ناهشیارانه منابع (ناخوآگاهانه) نمی تواند این اثر پس گستر را توضیح دهد. این نتایج از این گفته که اثر تحکیم حافظه بوسیله تحریک دوپامین ممکن است ناشی از پاداش بیرونی باشد، حمایت می کند.

چکیده لاتین

Recent research suggests that extrinsic rewards promote memory consolidation through dopaminergic modulation processes. However, no conclusive behavioral evidence exists given that the influence of extrinsic reward on attention and motivation during encoding and consolidation processes are inherently confounded. The present study provides behavioral evidence that extrinsic rewards (i.e., monetary incentives) enhance human memory consolidation independently of attention and motivation. Participants saw neutral pictures, followed by a reward or control cue in an unrelated context. Our results (and a direct replication study) demonstrated that the reward cue predicted a retrograde enhancement of memory for the preceding neutral pictures. This retrograde effect was observed only after a delay, not immediately upon testing. An additional experiment showed that emotional arousal or unconscious resource mobilization cannot explain the retrograde enhancement effect. These results provide support for the notion that the dopaminergic memory consolidation effect can result from extrinsic reward.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI