مقالات ترجمه شده

شخصیت و کاربیماری

عنوان فارسی

شخصیت و کاربیماری


عنوان لاتین

Personality and Workaholism

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4722
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 30
نام مجله Personality and Individual Differences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه بررسی می‌کند که چگونه گستره‌ای از نمونه‌های معاصر شخصیتی به کاربیماری مربوط می‌شوند (احساسات برآمده از کار و لذت کار). روی‌کرد، ‌اجتناب، شخصیت معتاد، خوشایند‌بودن، گشوده‌بودن، و وفاداری با کاربرد ابزارهای نمونه‌ی زیشی‌اجتماعی پنج بزرگ آیزنک (1967)، و دو نسخه‌ی نظریه‌ی حسّاسیت تقویتی سنجیده شده‌اند. داده‌ها با کاربرد پرسش‌نامه‌های آنلاین در دو مطالعه گردآوری شده‌اند. نخست 476 کارکن تمام‌ وقت از استرالیا مقایسه می‌شوند، درحالی‌که دومین مقایسه 105 مدیر از ایالات متحده است. نتایج روشن می‌کنند که گذرگاه‌های روی‌کردی به لذت کار مربوط می‌شوند و گذرگاه‌های اجتنابی درکل به احساسات متشق‌شده از کار کارکنان تمام‌وقت به‌تنهایی مربوط می‌شوند. کاربیماری به شخصیت معتاد ربطی ندارد. مطالعه فهم تازه‌ای را درمورد این ارایه می‌کند که چگونه شخصیت به کاربیماری مرتبط می‌شود. نهفتگی‌ها و تفاوت‌های مدیرانه در نسبت‌ها میان شخصیت و کاربیماری در کارکنان و مدیران به بحث گذاشته شده‌است.

چکیده لاتین

This study examined how a range of contemporary models of personality were associated with Workaholism (Feeling driven to work and Enjoyment of work). Approach, avoidance, addictive personality, Agreeableness, Openness, and Conscientiousness were measured using instruments of the Big Five, Eysenck's biosocial model (1967), and two versions of Reinforcement Sensitivity Theory. Data were collected using online questionnaires in two studies. The first comprised 476 fulltime workers from Australia, while the second comprised 105 managers fromthe US. Results showed that approach pathways were associated with Enjoyment of work and avoidance pathwayswere generally associatedwith Feeling driven to work in fulltimeworkers only.Workaholismwas not related to an addictive personality. The study provides a newunderstanding of how personality is associated with Workaholism. Managerial implications and differences in relations between personality and Workaholism in workers and managers are discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI