مقالات ترجمه شده

مکانیسم روانشناختی درباره توسعه رشدی در زمینه روانشناسی رشد و تربیتی

عنوان فارسی

مکانیسم روانشناختی درباره توسعه رشدی در زمینه روانشناسی رشد و تربیتی


عنوان لاتین

On the psychological mechanism of ontogenetic development in the context of developmental and educational psychology

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4721
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله دیدگاه نویسنده را درباره مکانیسم روانشناختی برای رشد یک کودک ارائه می کند. این موضوع به عنوان فرایند حل تناقضات اساسی بین نظام کودک درباره روابط و شیوه های فعالیتی کسب شده توسط او درنظر گرفته می شود. مسئله تأکیده شده توسط نویسنده ماهیت عینی توسعه رشد و همچنین نقش انگیزه کودک به عنوان یک محرک برای تحولات لازم درباره فعالیت کودک می باشد که منجر به رشد روانشناختی او می شود. شباهت ها و تفاوت های بین رویکرد نویسنده و الکونین به صورت دقیق بررسی می شود. استدلال نویسنده توسط شواهد بسیاری از نظریه و عمل روانشناسی رشد و تربیتی با تمرکز ویژه روی نقش نهادهای اجتماعی حمایت شده است.

چکیده لاتین

The article offers the author’s view of the psychological mechanism for the development of a child. It is regarded as the process of ripening and resolving of fundamental contradictions between the child’s system of relations and modes of activity acquired by him. Underlined by the author is the objective nature of ontogenetic development as well as the role of child’s motivation as a driver of necessary transformations of the child’s activity leading to his psychological growth. The similarities and differences between the author’s approach and that of D. B. Elkonin are precisely traced. The author’ arguments are supported by a lot of evidence from the theory and practice of developmental and educational psychology with special focus on the role of social institutions.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI