مقالات ترجمه شده

اعتباریابی نسخه مالایی مقیاس استیگمای درونی شده بیماری روانی (ISMI)

عنوان فارسی

اعتباریابی نسخه مالایی مقیاس استیگمای درونی شده بیماری روانی (ISMI)


عنوان لاتین

Validation of the Malayalam version of the Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4969
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Asian Journal of Psychiatry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

شناخت محدودی درباره استیگمای درونی شده بیماراه روانی در هند وجود دارد. یک دلیل برای این امر می تواند کمبود وسایل اندازه گیری معتبر سازگار با فرهنگ ها وزبان های مختلف در کشور باشد. یکی از پیراستفاده ترین و پذیرفته شده ترین پرسشنامه ها برای ارزیابی استیگمای درونی شده مقیاس 29 آیتمی استیگمای درونی شده در بیماران روانی (ISMI) است. هدف مطالعه کنونی ترجمه و سازگار کردن این مقیاس در جمعیت مالایی زیان کرالا، هند و همچنین ارزیابی روایی محتوی و فاکتوری آن بود. روایی محتوی این مقیاس مالایی زیان از طریق مصاحبه با 7 متخصص استیگما در هند مورد بررسی قرار گرفت. روایی فاکتوری به وسیله تحلیل عاملی تأییدی بر اساس بررسی مقطعی در میان 290بیمار مبتلا به بیماری روانی در مراکز مراقبت سرپایی و مراقبت های اولیه در کرالای هند مورد بررسی قرار گرفت. پانل متخصص نشان داد که آیتم های پرسشنامه ترجمه شده به طور کافی نشان دهنده استیگمای درونی شده جمعیت مالایی زبان کرالا می باشد. ساختار عامل نظری شامل 5 عامل است که یک مدل زیرمجموعه مناسب را که به طور قابل توجهی پس از حذف عامل مقاومت استیگما و سه آیتم با بارگذاری عاملی ضعیف بهبود یافت، نشان داد. اگر چه مطالعه ما برخی از مدل نامناسب را شناسائی کرد، اما نشان داد که یک نسخه کوتاه شده از ISMI مالایی زبان می تواند ابزاری ارزشمند برای مطالعه استیگمای درونی شده در این محیط فرهنگی باشد.

چکیده لاتین

Little is known about internalized stigma of mental illness in India. A reason for this could be the lack of valid assessment instruments adapted for the diverse cultures and languages of the country. One of the most widely used and accepted questionnaires to assess internalized stigma is the 29-item Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) scale. The aim of the present study was to translate and adapt the ISMI to the Malayalam-speaking population of Kerala, India and to assess its content and factorial validity. The content validity of the Malayalam-language ISMI was studied through interviews with 7 experts on stigma in India. Factorial validity was examined by means of a confirmatory factor analysis (CFA) based on a cross-sectional survey among 290 patients with mental illness attending follow-up outpatient and primary care clinics in Kerala, India. The expert panel concluded that the items of the translated questionnaire adequately represent internalized stigma in the Malayalam-speaking population of Kerala. The theorized factor structure of the ISMI consisting of five factors showed a suboptimal model fit (WRMR = 0.940; TLI = 0.971, CFI = 0.948; RMSEA = 0.059) which improved considerably after removal of the stigma resistance factor and three items with poor factor loadings (WRMR = 0.819; TLI = 0.982, CFI = 0.966; RMSEA = 0.051). Although our study identifies some sources of model ill-fit, it shows that a reduced version of the Malayalam-language ISMI can be a valuable tool for the study of internalized stigma in this cultural setting.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI