مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی معماری با ترجمه

دانلود مقاله معماری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات معماری با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله معماری با ترجمه ، دانلود مقالات معماری با ترجمه ، مقاله معماری با ترجمه ، مقالات معماری با ترجمه ، ترجمه مقاله معماری و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Preparing for the urban future

2016
4265
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Learning from the Environment: Evaluation Research and Experience Based Architectural Pedagogy

2006
4263
word
19
رایگان

عنوان لاتین

The Need And Experience Of Drawing With Ingeniuty. An Analysis Of The Graphic Practice In Architectural Education

2015
4110
word
13
رایگان

عنوان لاتین

The Importance of Islamic Art in Mosque Interior

2011
4109
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Freedom through constraints: User-oriented architectural design

2014
4108
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of pedestrian wind comfort near ‘lift-up’ buildings with different aspect ratios and central core modifications

2017
4107
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Diagrid Structures for Complex-Shaped Tall Buildings

2011
3978
word
4
رایگان

عنوان لاتین

Development of box-shaped steel slit dampers for seismic retrofit of building structures

2017
3977
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Factors influencing function and form decisions of interior architectural design studio students

2015
3881
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI